Ξεκίνησε αλλά δεν ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση των αντιρρυπαντικών πλωτών φραγμάτων, μήκους 200 μέτρων στα Ψακούδια Χαλκιδικής. Ένα μέρος της προγραμματισμένης εγκατάστασης δεν ήταν εφικτό να τελειώσει εντός χρονοδιαγράμματος λόγω καιρικών συνθηκών και αέρα.


Η παρέμβαση εκτελείται κατ’ εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος προστασίας του παραλιακού μετώπου και  αναβάθμισης της πολυσύχναστης παραλίας της Ορμύλιας.

Οι προδιαγραφές του φράγματος εγγυώνται την πλήρη προστασία και συγκράτηση φερτών υλικών (ξύλα, φύκια κ.α.) που μεταφέρονται μέσω των θαλάσσιων ρευμάτων, αλλά και των μεδουσών.