Σε υψηλό δείκτη προστασίας βρίσκεται ο νόμος μας σύμφωνα με τις εκτιμήσεις και τις καιρικές συνθήκες.
Συνεπώς, η ιδιαίτερη προσοχή είναι απαραίτητη από όλους μας για την αποφυγή σοβαρών περιπτώσεων.