Λαϊκή ρεμπέτικη βραδιά στην Ουρανούπολη με τη ρεμπέτικη κομπανία “Πλήρη νταξει”.