Οι υποψήφιοι – ες θα πρέπει να υποβάλουν στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας της προτίμησής τους

ΑΙΤΗΣΗ, εως 20 Σεπτεμβρίου 2018

Δικαιούχοι είναι νέοι και νέες απόφοιτοι της Α΄τάξης Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ηλικίας

16 έως 23 ετών, οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Η φοίτηση στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας είναι διετής και περιλαμβάνει τις Τάξεις Α’ και Β’, οι οποίες

οργανώνονται σε τμήματα ειδικότητας.

 Στις 51 ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ παρέχονται:

1. Σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια

2. Απαραίτητα βιβλία – βοηθήματα

3. Έμπειρο και άρτια καταρτισμένο Εκπαιδευτικό προσωπικό, μόνιμο και έκτακτο.

4. Κατά τη διάρκεια της Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης οι εκπαιδευόμενοι αμείβονται και

ασφαλίζονται από τους εργοδότες, για τους οποίους ο ΟΑΕΔ έχει θεσπίσει κίνητρα,

προκειμένου να διευρυνθεί ο αριθμός των απασχολουμένων μαθητών

5. Σπουδαστική άδεια, μέχρι 30 ημέρες με αποδοχές

6. Επίδομα στέγασης και σίτισης, σε όσους έχουν τις προϋποθέσεις

7. Αναβολή Στράτευσης.

 Οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας έχουν τη δυνατότητα:

ΑΆμεσης πρόσβασης στην Αγορά Εργασίας με την απόκτηση Πτυχίου το οποίο αντιστοιχεί

στο επίπεδο επαγγελματικών προσόντων 4.

ΒΕγγραφής στην Β’ Τάξη Επαγγελματικού Λυκείου

 Δικαίωμα εγγραφής στην Α΄ τάξη έχουννέοι και νέες οι οποίοι βρίσκονται εκτός

απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης και

αΚατέχουν ενδεικτικό τουλάχιστον Α’ Τάξης Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, ή είναι κάτοχοι

Απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή πτυχίου ΕΠΑΛ ή ΕΠΑ.Σ, για την απόκτηση

άλλης ειδικότητας.

βΈχουν γεννηθεί τα έτη 1995 έως 2002.

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στις  κατά τόπους ΕΠΑ.Σ του Οργανισμού.