«Ο Αριστοτέλης ανάμεσα στη Χαλκιδική και τη Μικρά Ασία»

    Τα βήματα του Σταγειρίτη φιλοσόφου Αριστοτέλη ακολουθεί η Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής στη Μικρά Ασία όπου βρέθηκε κάποια χρόνια της ζωής του, όπως ο Θαλής, ο Αναξίμανδρος και ο Ηράκλειτος και αναδείχθηκε, ζώντας στον Αταρνέα και στην Άσσο της Τρωάδος, ανάμεσα σε φίλους της Πλατωνικής Ακαδημίας. Μια ενδιαφέρουσα διαδρομή του μεγαλύτερου στοχαστή όλων των εποχών που συνεχίζει να είναι επίκαιρος μέχρι σήμερα.
    Το επιστημονικό βάρος της Ημερίδας ανέλαβε το Κέντρο Αριστοτελικών Ερευνών και Μελέτης των Αρχαίων Σταγείρων που απαρτίζεται από διακεκριμένους επιστήμονες και λειτουργεί ως Παράρτημα της Εταιρείας από το 1987 στα ιδιόκτητα Γραφεία του στη Θεσσαλονίκη. Αξίζει να τονισθεί ότι το Κέντρο αυτό της ΙΛΕΧ έχει στο ενεργητικό του Πανελλήνια Συνέδρια, Ημερίδες, διαλέξεις και σειρά άλλων εκδηλώσεων που καταγράφονται σε εκδόσεις του (Πρακτικά, μονογραφίες κλπ) σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (www.ilechalkidiki.gr, e-mail: ilechalkidiki@gmail.com), έχει δε βραβευθεί 4 φορές από την Ακαδημία Αθηνών και άλλους Επιστημονικούς φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής.
    Θέμα της Ημερίδας είναι: «Ο Αριστοτέλης ανάμεσα στη Χαλκιδική και τη Μικρά Ασία». Εισηγητές: οι Πανεπιστημιακοί Δάσκαλοι Χρ. Αραμπατζής και Ευστ. Πελαγίδης και οι Δρ Χρ. Σίνου και Χρ. Μπαλόγλου. Προλογίζει και συντονίζει ο Πρόεδρος της Ι.Λ.Ε.Χ. Δρ Βασίλειος Ν. Πάππας στην Αίθουσα Διαλέξεων Ι.Λ.Ε.Χ. το Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου 2018 (έναρξη 9.30 π.μ.).
    Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος της ΙΛΕΧ Δρ Βασίλειος Πάππας μεταξύ άλλων αναφέρει:
    «Μια ενδιαφέρουσα έρευνα για τη ζωή του Αριστοτέλη στην Μ. Ασία επιχειρείται να φωτισθεί στην Ημερίδα, με καταξιωμένους εισηγητές, στοιχεία τελείως άγνωστα μέχρι σήμερα. Με ελεύθερη την είσοδο στο κοινό δίδεται η ευκαιρία σε σπουδαστές και ερευνητές του Μεγάλου φιλοσόφου να προσεγγίζουν, σε έναν νέο χώρο, το έργο του Πανεπιστήμονα όλων των εποχών Αριστοτέλη».