Ο βουλευτής, κος Γιώργος Βαγιωνάς, έκανε ερώτηση προς τον υπουργό περιβάλλοντος, κο Σταθάκη, σχετικά με τη παραπάνω περιοχή
Αναλυτικα:
Ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργο Σταθάκη, για την περιοχή Natura στο Όρος Χολομών, κατέθεσε τη Δευτέρα, 10/9/2018, ο βουλευτής Χαλκιδικής, Γιώργος Βαγιωνάς.
Συγκεκριμένα, η ερώτηση αφορά στην «Εφαρμογή των Οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 79/409/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αναφορικά με το δίκτυο NATURA 2000 στην Ελλάδα και συγκεκριμένα για την περιοχή ΟΡΟΣ ΧΟΛΟΜΩΝ στη Χαλκιδική».
O κ. Βαγιωνάς αναφέρεται μεταξύ άλλων, στους όρους και τις προϋποθέσεις για να ενταχθεί μια περιοχή στο εν λόγω δίκτυο και στο κατά πόσο συντρέχουν αυτές στον Χολομώντα.
Ακολούθως, ο κ. Βαγιωνάς ρωτά τον αρμόδιο υπουργό:

  1. Είναι υπαρκτά στην περιοχή όλα τα είδη που δηλώθηκαν ότι φιλοξενούνται στην προστατευόμενη περιοχή όρος Χολομών (Natura 2000) και ειδικότερα τα απειλούμενα με εξαφάνιση αρπακτικά και υδρόβια πτηνά, αλλά και το σύνολο των ειδών της άγριας πανίδας, όπως βίδρες και άλλα;
  2. Αναγνωρίστηκαν και πιστοποιήθηκαν (στο πεδίο) τα είδη και το πλήθος της πτηνοπανίδας, ειδικά των αρπακτικών και των υδρόβιων, αλλά και γενικά της απειλούμενης πανίδας που αναφέρονται στις «STANDARD DATA FORMS» για το όρος Χολομών ως ζώνη προστασίας του δικτύου NATURA 2000 ή εξολοκλήρου/ σε περιπτώσεις βασίστηκαν μόνον στην πριν κάποιων αιώνων βιβλιογραφία που αφορά πιθανόν ευρύτερες περιοχές ή γεωγραφικές ζώνες;
  3. Λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα προστατευτικά και διαχειριστικά μέτρα που απορρέουν από την Κοινοτική νομοθεσία; Ειδικότερα η προστατευόμενη περιοχή υπόκειται σε καθεστώς διαχείρισης σύμφωνα με την έκθεση ένταξης που έχει υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αν ναι ποια είναι τα μέχρι σήμερα ληφθέντα μέτρα;
  4. Έχει παραβιαστεί μέχρι σήμερα η υποχρέωση της ενημέρωσης εκ μέρους της Ελλάδας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αν ναι ως προς τι;
  5. Πόσες επίσημες ενημερωτικές εκθέσεις και αξιολογήσεις για τον Χολομώντα στο πλαίσιο της Natura 2000 έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ποιες είναι αυτές;
  6. Υφίσταται η ρητή συναίνεση της τοπικής κοινωνίας για την ένταξη του Χολομώντα στο δίκτυο NATURA 2000, ειδικότερα της τοπικής κοινωνίας του χωριού Ταξιάρχης, του μόνου που βρίσκεται στο κέντρο (πυρήνα) της προστατευόμενης περιοχής και αν ναι, πως τεκμηριώνεται αυτό;
  7. Μήπως το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας οφείλει να κινήσει τις διαδικασίες και να ζητήσει αρμοδίως την απένταξη της περιοχής από το δίκτυο NATURA 2000, καθόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που χαρακτηρίζουν το όρος Χολομών ως Περιοχή Ειδικής Προστασίας (SPA)», ως Περιοχή Κοινοτικού Ενδιαφέροντος (SCI), αλλά και ως Περιοχή Ειδικής Διατήρησης (SAC).