Ανακοίνωθηκαν τα άτομα που είναι στο ΔΣ και είναι τα εξής: