Ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς ο Δήμαρχος Αριστοτέλη, Γ. Ζουμπάς και ο Αντιδήμαρχος, Α. Τσακνής συναντήθηκαν με τους Προέδρους των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου και τους Διευθυντές/ ντριες των σχολείων της περιοχής.
Σκοπός της συνάντησης ήταν αφενός ο απολογισμός των πεπραγμένων των Σχολικών Επιτροπών και αφετέρου η συζήτηση με τους δασκάλους και καθηγητές για τις ανάγκες των σχολείων, τα προβλήματα και τις δυνατότητες περαιτέρω βελτίωσης της κατάστασης των σχολικών μονάδων.

Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη τόνισε ότι από τις βασικές προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής ήταν η τακτοποίηση όσων σχολείων αντιμετώπιζαν τέτοια θέματα, η ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων, η ασφάλεια, μέσω των συστημάτων πυρασφάλειας και των μελετών για τη στατικότητα των κτιριακών υποδομών, καθώς και η ασφαλής πρόσβαση στα σχολεία, έργα μεγίστης σημασίας για τις σχολικές μονάδες.
Από την πλευρά του ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Α. Τσακνής, σημείωσε ότι η παρούσα Δημοτική Αρχή έχει ιεραρχήσει πολύ ψηλά την ανάγκη βελτίωσης της εικόνας των σχολείων και τη συνεργασία της με τους εκπαιδευτικούς, μέσω των Σχολικών Επιτροπών, και για το λόγο αυτό φροντίζει, με κάθε τρόπο, να υπάρχουν τα απαραίτητα κονδύλια για να στηριχθεί έμπρακτα το δύσκολο και σημαντικό έργο των εκπαιδευτικών.
Η συνάντηση αυτή επισφράγισε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την πολύ καλή συνεργασία όλων των πλευρών και τον κοινό στόχο, που δεν είναι άλλος από την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας προς όφελος των μαθητών και των μαθητριών.