Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση στην οποία καθορίζεται το όραμα της ΕΕ για μια νέα και ολοκληρωμένη στρατηγική για την καλύτερη σύνδεση Ευρώπης και Ασίας.
Η κοινή ανακοίνωση βασίζεται στην πείρα που έχει αποκομίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση από την αύξηση των συνδέσεων μεταξύ των κρατών μελών της, με άλλες περιφέρειες και εντός αυτών. Με επίκεντρο τη βιώσιμη, ολοκληρωμένη και βασισμένη σε κανόνες συνδεσιμότητα, η ανακοίνωση θα συμβάλει στην καθοδήγηση της εξωτερικής δράσης της ΕΕ σε αυτόν τον τομέα και εντάσσεται στην εφαρμογή της συνολικής στρατηγικής της.
Η κοινή ανακοίνωση σχετικά με τα στοιχεία της στρατηγικής της ΕΕ για τη σύνδεση Ευρώπης και Ασίας διατίθεται στο διαδίκτυο.
«Η συνδεσιμότητα αποτελεί την πορεία προς το μέλλον. Όσο περισσότερο συνδεδεμένοι είμαστε, τόσες περισσότερες δυνατότητες έχουμε να βρίσκουμε κοινές πολιτικές λύσεις και να εξασφαλίζουμε οικονομική ευημερία για τους πολίτες», δήλωσε η Ύπατη Εκπρόσωπος/Αντιπρόεδρος κα Φεντερίκα Μογκερίνι. «Προσέγγισή μας είναι ο τρόπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης: σύσταση ισχυρότερων δικτύων και ενίσχυση των εταιρικών σχέσεων για βιώσιμη συνδεσιμότητα σε όλους τους τομείς με βάση την τήρηση κοινών κανόνων. Με αυτόν τον ευρωπαϊκό τρόπο θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες προς όφελος των λαών της Ευρώπης και της Ασίας.»
Ο κ. Γίρκι Κάταϊνεν, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, αρμόδιος για την απασχόληση, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα, δήλωσε: «Επιθυμούμε να συνεργαστούμε με τους Ασιάτες εταίρους μας για να βελτιώσουμε τις συνδέσεις μεταξύ Ευρώπης και Ασίας και, με αυτόν τον τρόπο, να συνεισφέρουμε τις αξίες και την προσέγγισή μας. Τα δίκτυα υποδομών που θα υλοποιηθούν θα πρέπει να είναι συνεκτικά, διαλειτουργικά και βιώσιμα από οικονομική και περιβαλλοντική άποψη. Οι προσκλήσεις υποβολής προσφορών θα πρέπει να είναι ανοικτές και διαφανείς, ώστε να προωθείται η χρηστή διακυβέρνηση και οι ίσοι όροι ανταγωνισμού. Πρόκειται για μια αποδοτική προσέγγιση για την οποία διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ζήτηση στις χώρες της Ασίας, της ανατολικής γειτονίας, των Δυτικών Βαλκανίων και πέραν αυτών.»
Ο επίτροπος Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης κ. Νέβεν Μίμιτσα πρόσθεσε: «Η ΕΕ και η Ασία είναι σημαντικοί εταίροι όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη και την επίτευξη των στόχων του θεματολογίου του ΟΗΕ για το 2030. Η αναπτυξιακή μας συνεργασία αποτελεί θεμελιώδη συνιστώσα του ευρύτερου διαλόγου και της εταιρικής σχέσης μας με την Ασία, ιδίως για την προώθηση της βιώσιμης συνδεσιμότητας. Επιθυμία μας είναι ενισχύσουμε περαιτέρω την εταιρική μας σχέση και να επικεντρωθούμε ακόμη περισσότερο στην παροχή τεχνικής στήριξης, τη βελτίωση του κανονιστικού περιβάλλοντος και τη δημιουργία κινήτρων για τη συγκέντρωση και την επέκταση των απαραίτητων επενδύσεων.»
Η επίτροπος Μεταφορών κα Βιολέτα Μπουλτς δήλωσε τα εξής: «Οι υποδομές μεταφορών είναι ζωτικής σημασίας για τις συνδέσεις ΕΕ-Ασίας και για τη μεταφορά προσώπων και εμπορευμάτων μεταξύ των ηπείρων, στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης και της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές. Η Ευρώπη χρησιμοποιεί και συμμετέχει σε ένα από τα πλέον ανεπτυγμένα χρηματοδοτικά προγράμματα δικτύων μεταφορών και υποδομών σε παγκόσμιο επίπεδο: το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών. Η συνδεσιμότητα μετράει!»

Βιώσιμη, ολοκληρωμένη και βασισμένη σε κανόνες: η συνδεσιμότητα κατά την ΕΕ

Η ΕΕ θα συνδυάσει, αφενός, μια προσέγγιση συνδεσιμότητας βάσει αρχών και, αφετέρου, την αναγνώριση ότι η Ασία περιλαμβάνει διαφορετικές περιοχές και χώρες με πληθώρα οικονομικών μοντέλων και επιπέδων ανάπτυξης. Επομένως, η ΕΕ θα αναλάβει συγκεκριμένες δράσεις σε τρεις άξονες:

  1. Δημιουργία συνδέσεων στις μεταφορές, ενεργειακών και ψηφιακών δικτύων, καθώς και ανθρώπινων συνδέσεων·
  2. Προσφορά εταιρικών σχέσεων συνδεσιμότητας σε χώρες της Ασίας και οργανισμούς·
  3. Προώθηση βιώσιμης χρηματοδότησης με την αξιοποίηση διαφόρων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Δημιουργία διασυνοριακών δικτύων

Οι αποδοτικές υποδομές και συνδέσεις δημιουργούν ανάπτυξη και θέσεις απασχόλησης και, παράλληλα, καθιστούν εφικτή την κυκλοφορία προσώπων και εμπορευμάτων. Από τις συνδέσεις στις μεταφορές έως τα ενεργειακά δίκτυα και από τις επαφές μεταξύ των λαών έως τα ψηφιακά δίκτυα, η ΕΕ θα επεκτείνει τα δίκτυά της και θα συμβάλει στη δημιουργία νέων πέραν των συνόρων της.
Τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) της ΕΕ επεκτείνονται σε χώρες που συνορεύουν με την Ασία. Η ΕΕ θα πρέπει τώρα να συνδέσει το ΔΕΔ-Μ με δίκτυα στην Ασία. Η ψηφιακή ενιαία αγορά της ΕΕ παρέχει ένα σχέδιο στρατηγικής για την ενίσχυση των εμπορικών συναλλαγών στον τομέα των ψηφιακών υπηρεσιών, ενώ η στρατηγική της ΕΕ για την ψηφιοποίηση στην υπηρεσία της ανάπτυξης Digital4Development δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη. Θα διαδώσουμε την πείρα που έχουμε αποκομίσει από τη δημιουργία περιφερειακών ελευθερωμένων αγορών ενέργειας με έμφαση στον κατευθυνόμενο από την αγορά μετασχηματισμό προς την καθαρή ενέργεια. Θα εξακολουθήσουμε να προωθούμε τις ανταλλαγές σε ανθρώπινο επίπεδο και την κινητικότητα, για παράδειγμα, στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας, της καινοτομίας, του πολιτισμού και του τουρισμού.

Ανάπτυξη ισχυρών διμερών και παγκόσμιων εταιρικών σχέσεων συνδεσιμότητας

Ο κόσμος μας εξαρτάται από την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία εμπορευμάτων, υπηρεσιών και προσώπων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει ιστορικό δίκαιης και διαφανούς εσωτερικής αγοράς βασισμένης σε κανόνες και αναπτύσσει δεσμούς με εταίρους πέραν των συνόρων της, με στόχο να προωθήσει παρόμοιες προσεγγίσεις που αποσκοπούν στη βιώσιμη συνδεσιμότητα.
Η ΕΕ θα επιδιώξει διμερείς εταιρικές σχέσεις συνδεσιμότητας. Για παράδειγμα, η πλατφόρμα διασύνδεσης ΕΕ-Κίνας θα βοηθήσει αμφότερες τις πλευρές να δημιουργήσουν συνέργειες και να αντιμετωπίσουν αποκλίνουσες απόψεις. Σε περιφερειακό επίπεδο, η ΕΕ μπορεί να αξιοποιήσει την πείρα που έχει αποκομίσει από τη συμβολή στην αυξημένη συνδεσιμότητα και την ενοποίηση διαφόρων δομών περιφερειακής συνεργασίας, όπως, για παράδειγμα, στη Βαλτική και τη Μαύρη Θάλασσα, καθώς και στην ASEAN (ένωση κρατών της νοτιοανατολικής Ασίας) και τη διαδικασία της Ευρωασιατικής συνόδου (ASEM). Η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για αυξημένη διαπεριφερειακή συνεργασία στον τομέα της συνδεσιμότητας θα δώσει τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να επεκτείνει το οικείο μοντέλο βιώσιμης συνδεσιμότητας βασισμένης σε αρχές.
Τέλος, η ΕΕ θα συνεργαστεί με διεθνείς οργανισμούς για τον καθορισμό των νομικών πλαισίων και των συγκεκριμένων μορφών συνδεσιμότητας, για παράδειγμα, για τον καθορισμό διεθνών προτύπων. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός και οργανισμοί των Ηνωμένων Εθνών αποτελούν μερικά μόνο παραδείγματα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καταβάλλει και θα συνεχίσει να καταβάλλει προσπάθειες με στόχο βιώσιμες και θεμιτές παγκόσμιες πρακτικές.

Προώθηση της βιώσιμης χρηματοδότησης επενδύσεων

Δεδομένου ότι στην Ασία εκτιμάται ότι απαιτούνται ετησίως 1,3 EUR για επενδύσεις σε υποδομές, οι εταιρείες της ΕΕ έχουν σημαντικές δυνατότητες, υπό την προϋπόθεση αξιόπιστων νομικών πλαισίων. Η ΕΕ θα επιδιώξει να συνδυάσει χρηματοδοτικούς πόρους από διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, πολυμερείς τράπεζες ανάπτυξης και τον ιδιωτικό τομέα, ώστε να εξασφαλισθεί βιώσιμη εθνική και διεθνής χρηματοδότηση της συνδεσιμότητας και, ταυτόχρονα, να διασφαλισθούν διαφάνεια και ισότιμοι όροι ανταγωνισμού των επιχειρήσεων.
Χάρη στην ολοκληρωμένη προσέγγιση της χρηματοδότησης επενδύσεων, με πρωτοπόρο σε επίπεδο Ευρώπης το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, καθώς και εκτός της ΕΕ με ειδικούς ανά γεωγραφική περιοχή επενδυτικούς μηχανισμούς, έχουν κινητοποιηθεί επιτυχώς επενδύσεις σε υποδομές και συνδεσιμότητα. Σε συνδυασμό με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ενισχυμένη εξωτερική δράση στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ (2021-2027), υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες πρόσθετης ευφυούς, καινοτόμου και πολυδιάστατης χρηματοδότησης των επενδύσεων εντός και προς την Ασία.
Η βελτίωση της σύνδεσης Ευρώπης και Ασίας μέσω συνδέσεων στις μεταφορές, ενεργειακών, ανθρώπινων και ψηφιακών δικτύων, θα ενισχύσει την ανθεκτικότητα των κοινωνιών και των περιφερειών, θα διευκολύνει τις εμπορικές συναλλαγές, θα προαγάγει τη διεθνή έννομη τάξη βασισμένη σε κανόνες και θα δημιουργήσει νέες προοπτικές για ένα περισσότερο βιώσιμο μέλλον χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών. Η παρούσα κοινή ανακοίνωση θα τεκμηριώσει τη συνεργασία της ΕΕ με τους εταίρους της από τις γειτονικές χώρες έως τον Ειρηνικό και θα αποφέρει, ως εκ τούτου, οφέλη για τους λαούς της Ευρώπης και όσων χωρών αναγνωρίζουν την αξία της προσέγγισης της ΕΕ για τη συνδεσιμότητα.

Ιστορικό

Η κοινή ανακοίνωση που εκδίδεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας περιέχει τα στοιχεία της στρατηγικής της ΕΕ για τη σύνδεση Ευρώπης και Ασίας.
Οι προτάσεις που περιέχει η κοινή ανακοίνωση θα συζητηθούν τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και θα συμβάλουν στις συζητήσεις με θέμα τη συνδεσιμότητα που θα διεξαχθούν κατά τη διάρκεια της επικείμενης Ευρωασιατικής συνόδου κορυφής (ASEM) η οποία θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες από τις 18 έως τις 19 Οκτωβρίου.
Περισσότερες πληροφορίες
Κοινή ανακοίνωση: Σύνδεση Ευρώπης και Ασίας – δομικά στοιχεία της στρατηγικής της ΕΕ
Ενημερωτικό σημείωμα: Επεξήγηση της προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη σύνδεση Ευρώπης και Ασίας
Ενημερωτικό δελτίο: Σύνδεση Ευρώπης και Ασίας – Η στρατηγική της ΕΕ