Διαθέσιμη η υποβολή αρχικών/τροποποιητικών δηλώσεων ΕΝΦΙΑ έτους 2018

  Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ είναι διαθέσιμη η υποβολή αρχικών/τροποποιητικών δηλώσεων ΕΝΦΙΑ έτους 2018.

  Μέσω αυτής της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, τα Φυσικά Πρόσωπα μπορούν να υποβάλλουν:

  – Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) διαρκούς ενημέρωσης
  – Αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 για τα έτη 2010 και μετά

  Επίσης, δίνεται η δυνατότητα:

  – Εκτύπωσης ατομικού εκκαθαριστικού σημειώματος Φ.Α.Π. για τα έτη 2010 έως 2013 και πράξης Διοικητικού/Διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ΕΝ.Φ.Ι.Α για τα έτη 2014 και μετά, εφόσον έχουν εκδοθεί.
  – Έκδοσης Πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. (άρθρο 54Α του Ν. 4174/2013) στο τρέχον έτος.

  πηγή: Taxheaven