Το σύνολο των δράσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας παρουσίασε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας στη σημερινή εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «HIGHER» – «Καλύτερα Εργαλεία Πολιτικής για Έργα Υψηλής Καινοτομίας στις Ευρωπαϊκές Περιφέρειες».

Το έργο «HIGHER» χρηματοδοτείται από το Interreg Europe 2014-2020 και υλοποιείται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο κ. Τζιτζικώστας επισήμανε πως «το βασικό, το κυρίαρχο ζήτημα της επόμενης ημέρας, για τη χώρα συνολικά, αλλά και ειδικότερα για την Κεντρική Μακεδονία είναι η ανάπτυξη. Αφού πλέον τελειώσαμε με τις παλιές ιδεοληψίες και τους παραλογισμούς ότι μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη χωρίς ιδιωτικό τομέα, επιχειρηματικότητα χωρίς επιχειρήσεις, επενδύσεις χωρίς επενδυτές, εισόδημα χωρίς θέσεις εργασίας, είναι η ώρα πλέον να τελειώνουμε και με τις αφηρημένες θεωρητικές προσεγγίσεις και να μιλήσουμε τολμηρά, ρεαλιστικά και συγκεκριμένα για όλα τα ζητήματα της ανάπτυξης.

Για το πως θα ενισχύσουμε τον ιδιωτικό τομέα, για το πως θα αξιοποιήσουμε πόρους για την αύξηση της παραγωγικότητας, της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, για το πως η δημόσια διοίκηση, σε όλα τα επίπεδα, θα γίνει πιο φιλική προς τις επιχειρήσεις και τους νέους επενδυτές. Αυτός άλλωστε είναι και ο στόχος, που θέσαμε και υπηρετούμε με συνέπεια και πολύ δουλειά, να γίνει δηλαδή η Κεντρική Μακεδονία η πιο φιλική Περιφέρεια της χώρας στην καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις».

Οι τρεις βασικοί άξονες της στρατηγικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας είναι:

 1. Μείωση των γραφειοκρατικών βαρών, τα οποία αποτελούν εμπόδιο για την ανάπτυξη και την επιτάχυνση των επενδύσεων.
 2. Ισχυρή δέσμευση στην καινοτομία, η οποία μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να είναι ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο επίπεδο.
 3. Επένδυση στη δικτύωση των επιχειρήσεων και στην εξωστρέφειά τους, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες δεν διαθέτουν ούτε την απαραίτητη τεχνογνωσία για να το κάνουν μόνες τους και πολύ συχνά ούτε και τα απαραίτητα κεφάλαια να το πετύχουν.

Ο κ. Τζιτζικώστας ανακοίνωσε ότι πόροι 140 εκατομμυρίων ευρώ από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας «κατευθύνονται το αμέσως επόμενο διάστημα, σε δράσεις έρευνας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, με στόχο την ενδυνάμωση του παραγωγικού μας συστήματος, αλλά και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας και της αποτελεσματικής διείσδυσης των επιχειρήσεων της Κεντρικής Μακεδονίας στις διεθνείς αγορές».

Αναλύοντας τον επιμερισμό των πόρων αυτών, ο Περιφερειάρχης τόνισε ότι:

 • Υλοποιούνται ήδη παρεμβάσεις ύψους 12 εκ. ευρώ για την αναβάθμιση και ανάπτυξη υποδομών έρευνας και καινοτομίας από δημόσιους ερευνητικούς φορείς.
 • Υλοποιείται η δράση ανάπτυξης του Μηχανισμού Υποστήριξης Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Κεντρικής Μακεδονίας, ύψους 1 εκ. ευρώ.
 • Προχωρά άμεσα η ένταξη παρεμβάσεων ύψους 5,5 εκ. ευρώ, για την ανάπτυξη και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών από δημόσιους φορείς.
 • Έχουν ήδη εξειδικευτεί δράσεις για την ενίσχυση της έρευνας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας και προχωρά άμεσα η έκδοση σχετικών προσκλήσεων ύψους 120 εκ. ευρώ που αφορούν:
 1. Στην ενίσχυση των ιδιωτικών ερευνητικών υποδομών και την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων.
 2. Στην παροχή ευέλικτων μορφών ενίσχυσης, όπως τα κουπόνια καινοτομίας και τεχνολογίας για την εισαγωγή νέας γνώσης και καινοτομίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
 3. Στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
 4. Στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς του τουρισμού, της μεταποίησης, του εμπορίου και των υπηρεσιών.
 5. Στην ενίσχυση συνεργατικών σχηματισμών, των λεγόμενων clusters, μια πρόσκληση που θα προκηρυχθεί το προσεχές διάστημα.

Ο κ. Τζιτζικώστας επισήμανε ότι εκτός των δράσεων που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, η Διεύθυνση Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας προχωράει ταχύτατα στην υλοποίηση των επενδύσεων που γίνονται μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου:

«Έχουμε ήδη ανακοινώσει τον οριστικό πίνακα κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου της ‘Γενικής Επιχειρηματικότητας’, όπου χρηματοδοτούνται 43 επενδύσεις με συνολικό ποσό αιτούμενης φορολογικής απαλλαγής ύψους 12,1 εκ. ευρώ, ενώ το συνολικό ποσό της επιχορήγησης της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης ανέρχεται στα 9,8 εκ. ευρώ.

Παράλληλα ολοκληρώνουμε τις προσεχείς ημέρες, την αξιολόγηση 32 αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς του ‘Μηχανολογικού Εξοπλισμού’ και 24 αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς ‘Νέες Ανεξάρτητες’ του πρώτου κύκλου του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, συνολικού αιτούμενου ενισχυόμενου προϋπολογισμού 39,4 εκ. ευρώ. Ταυτόχρονα έχουμε ξεκινήσει την αξιολόγηση 67 επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του δεύτερου κύκλου του καθεστώτος ‘Γενικής Επιχειρηματικότητας’, συνολικής επιχορήγησης ύψους 31,4 εκ. ευρώ».

Ο κ. Τζιτζικώστας αναφέρθηκε στις ουσιαστικές τομές και βαθιές μεταρρυθμίσεις στην ίδια την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με σταθερό στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και τη διευκόλυνση του επιχειρείν και των επενδύσεων και συγκεκριμένα:

 • Στο νέο οργανισμό της Περιφέρειας με τη δημιουργία τμήματος προτυποποίησης διαδικασιών, ώστε να επιταχύνονται οι διαδικασίες έκδοσης αδειών και γνωμοδοτήσεων και τελικά ο ακόμη μεγαλύτερος περιορισμός της γραφειοκρατίας, η ενιαία αντιμετώπισή των υποθέσεων και η ταχύτερη εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων.
 • Στον περιορισμό της γραφειοκρατίας με τη μεταβίβαση του 85% των υπογραφών των διοικητικών πράξεων στο επίπεδο των διοικητικών στελεχών, με την κατάργηση της λεγόμενης «πολιτική υπογραφή».
 • Στη δημιουργία της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, της πρώτης one stop shop υπηρεσίας από δημόσιο φορέα, η οποία θα αποτελεί το σημείο επαφής ανάμεσα στην Περιφέρεια την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία.
 • Στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών στις υπηρεσίες, όπως η ηλεκτρονική υπογραφή και η ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων.

«Υποστηρίζουμε επίσης ενεργά την συμμετοχή καινοτόμων επιχειρήσεων σε δράσεις εξωστρέφειας στο εξωτερικό. Συμμετέχουμε μαζί με επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας σε εκθέσεις προβολής αγροτικών προϊόντων αλλά και σε εκθέσεις και συνέδρια τουριστικής προβολής, με στόχο πάντα την ενίσχυση του επιχειρείν. Επιπρόσθετα, η Περιφέρειά μας έχει αναπτύξει στενή συνεργασία με διεθνείς επιστημονικούς φορείς όπως το CERN. Είμαστε ο ένας από τους τέσσερις αυτοδιοικητικούς φορείς παγκοσμίως, που έχει υπογράψει σύμφωνο συνεργασίας με τον κορυφαίο ευρωπαϊκό οργανισμό, με στόχο την ενίσχυση των διασυνδέσεων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων», υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης.

Ο κ. Τζιτζικώστας ανέφερε ότι μέσα από τη στενή συνεργασία όλων των τοπικών φορέων που εμπλέκονται στην επιχειρηματικότητα, την έρευνα και την καινοτομία η Περιφέρεια κατόρθωσε να είναι πρώτη επί τέσσερα συνεχόμενα χρόνια στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, πρώτη επί τρία χρόνια στις αφίξεις τουριστών, πρώτη στις εξαγωγές τροφίμων και αγροτικών προϊόντων και στη μεταφορική δραστηριότητα της χώρας, ενώ αναδείχτηκε ομόφωνα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωκοινοβούλιο «Επιχειρηματική Περιφέρεια της Ευρώπης» για το 2018.

«Σε αυτό το δρόμο συνεχίζουμε, για να βγούμε πρώτοι και μια ώρα αρχύτερα από την κρίση, για να γίνουμε η πιο φιλική Περιφέρεια στην επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις, για να γίνει η Κεντρική Μακεδονία, η Περιφέρεια που θέλεις να ζεις και να δημιουργείς», σημείωσε ο κ. Τζιτζικώστας.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν επίσης:

 1. Η δράση «Ενίσχυσης συνεργατικών σχηματισμών (CLUSTERS) για την προώθηση της Επιχειρηματικότητας, Ανταγωνιστικότητας και  Εξωστρέφειας».
 2. Ο νεοσύστατος Μηχανισμός Υποστήριξης Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (One Stop Liaison Office).
 3. Το Πρόγραμμα Δράσης (Action Plan) για την «Ενίσχυση της Καινοτομίας των ΜΜΕ μέσω Συνεργασιών Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα στην Κεντρική Μακεδονία».