Νέο Τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Τουριστικού Οργανισμού Χαλκιδικής (Τ.Ο.Χ.) ορίστηκε κατά την τελευταία Γενική Συνέλευση, την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου, ο Αντιδήμαρχος Αριστοτέλη, Αργύρης Τσακνής.

Η εξέλιξη αυτή είναι συνέπεια της στρατηγικής επιλογής της Διοίκησης του Δήμου Αριστοτέλη να επενδύει συνεχώς στον τομέα του τουρισμού, ώστε να αναδειχθούν στην Ελλάδα και διεθνώς τα πλεονεκτήματα της περιοχής και να προβληθεί ο Δήμος με κάθε τρόπο.

Η στενή σχέση και η αλληλεπίδραση του Δήμου Αριστοτέλη με τον Τουριστικό Οργανισμό Χαλκιδικής ενισχύεται, συνεπώς, ακόμα περισσότερο και στόχο έχει το άνοιγμα σε νέες αγορές, τη στήριξη των επιχειρήσεων της περιοχής και την προώθηση του τουριστικού προϊόντος.