«Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με την εξέλιξη αυτή, καθώς μένει η τυπική έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και ακολουθεί η οριστική ένταξή του στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα Αλιείας. Με την υλοποίηση των έργων βελτίωσης και ολοκλήρωσης του Λιμένα Νέου Μαρμαρά, θα είναι δυνατή η εξυπηρέτηση επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών παράκτιας και μέσης αλιείας, ενώ θα μπορούν να ελλιμενίζονται και τουριστικά σκάφη. Επίσης έχουμε προβλέψει να είναι δυνατή και η προσέγγιση επιβατικού πλοίου ακτοπλοΐας, το οποίο εφ’ όσον μελλοντικά υπάρξει ζήτηση, θα εξυπηρετεί κατά τη θερινή περίοδο την εποχική επιβατική κίνηση από και προς τις Σποράδες» ανέφερε σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Σιθωνίας, Ιωάννης Τζίτζιος.

Τα έργα ολοκλήρωσης και βελτίωσης του Λιμένα Νέου Μαρμαρά θα αναπτυχθούν σε:
• Εξωτερικά λιμενικά έργα προστασίας, που περιλαμβάνουν τον δυτικό, τον ανατολικό μώλο και αποσπασμένο κυματοθραύστη
• Εσωτερικά παραλιακά κρηπιδώματα
• Επέκταση υπαρχόντων σταθερών προβλητών
• Πλωτοί προβλήτες
• Εκσκαφές λιμενολεκάνης
• Χερσαία Ζώνη