Με αφορμή την επίμονη προσπάθεια του Προέδρου της Στρατονίκης αφενός να δημιουργήσει ένα κλίμα εναντίον της Δημοτικής Αρχής και αφετέρου να συσκοτίσει την πραγματική κατάσταση του οικισμού, σχετικά με το ζήτημα των ρωγματώσεων και των αιτιών τους, θεωρούμε απαραίτητο, για ακόμα μία φορά, να θέσουμε το ζήτημα στην πραγματική του διάσταση.

Θέση και επιδίωξη της Δημοτικής Αρχής είναι να συνεργαστεί με φορείς του δημοσίου (ΙΓΜΕ, ΥΑΣΒΕ, ΥΠΕΝ και Επιθεωρητές Μεταλλείων) για τη διερεύνηση του φαινομένου, έτσι ώστε τα όποια αποτελέσματα να είναι όσο το δυνατόν αξιόπιστα και μη αμφισβητήσιμα, με σκοπό την αντιμετώπισή του και την προστασία του οικισμού και των δημοτών.

Στην εκ διαμέτρου αντίθετη κατεύθυνση ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας υπερβαίνοντας τον θεσμικό του ρόλο και δείχνοντας σταθερή προσήλωση στις άτυπες και μυστικές μορφές δράσης επιδιώκει τη δημιουργία σύγχυσης με μοναδικό αποτέλεσμα τη μη λύση του θέματος και τη διαιώνισή του, με προφανή στόχο τη συγκάλυψή του.

Συγκεκριμένα:
Έχει επιδοθεί στην ανταλλαγή επιστολών με αποδέκτες Δημόσιες Αρχές, επιχειρώντας να υπερκεράσει θεσμικά τον καθ’ ύλην αρμόδιο, δηλαδή τον Δήμαρχο (άρθρο 35 παρ.1α Ν.3852/2010). Μάλιστα, προβαίνει σε όλες αυτές τις κινήσεις αποκρύπτοντας τες από τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο.

Καλεί ατύπως Λαϊκή Συνέλευση και λαμβάνει «αποφάσεις», οι οποίες, κατά τρόπο συστηματικό, αποποιούνται το μανδύα της νομιμότητας, επισημότητας και της ισχύος. Επιλέγει, συνεπώς, να λάβουν άτυπο χαρακτήρα καθιστώντας τες παντελώς ανίσχυρες.

Αποφασίζει τη συγκρότηση άτυπης Επιτροπής, με επικεφαλής το Δήμαρχο και σύνθεση της αρεσκείας του και της αναθέτει συγκεκριμένα καθήκοντα, όταν εκ του νόμου το μόνο αρμόδιο να συστήσει κάθε είδους Επιτροπές είναι το Δημοτικό Συμβούλιο (Άρθρο 70 του Ν. 3852/2010).

Προτείνει ενέργειες απευθυνόμενος σε ιδιώτες καθηγητές, που, ως γνωστόν, έχουν υπογράψει Σύμβαση με την Εταιρία. Φροντίζει δε, τις επισκέψεις των συγκεκριμένων καθηγητών στην περιοχή να τις κρατάει κρυφές από τη Δημοτική Αρχή.

Απευθύνει πρόσκληση στο Δήμαρχο και στους Δημοτικούς Συμβούλους να πραγματοποιήσουν δήθεν αυτοψία στα σπίτια του οικισμού, σε ημερομηνία και ώρα της επιλογής του, επιδιώκοντας ουσιαστικά αντί να επιταχυνθούν οι ενέργειες, μετά την καταγραφή από την ΥΑΣΒΕ και την Έκθεση του ΙΓΜΕ, να αποπροσανατολίσει αποτελώντας τροχοπέδη στην εξεύρεση αξιόπιστης και επιστημονικής λύσης.

Ζητάει υποκριτικά την εξουσιοδότηση (από τους κατοίκους;) για τη συνέχιση της συζήτησης με νομικό γραφείο, που θα εξετάσει δήθεν τη δυνατότητα προσφυγής κατά παντός υπευθύνου, χωρίς ποτέ να έχει εξουσιοδοτηθεί από οποιονδήποτε για να ξεκινήσει τέτοιου είδους συζήτηση.

Για τους λόγους αυτούς και επειδή το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο και εκφράζει τις θέσεις του σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος και γνωμοδοτεί, όποτε δημόσιες Αρχές ή αρμόδια όργανα ζητούν τη γνώμη του (άρθρο 65 του Ν. 3852/210010), θα συγκληθεί άμεσα το Ανώτατο αυτό Συλλογικό Όργανο και παρακάμπτοντας τις όποιες παρελκυστικές τακτικές, θα ενημερώσει τους δημότες.

Επιπλέον, θα λάβει αποφάσεις που θα δεσμεύουν το Δήμο Αριστοτέλη για την προστασία κατοίκων και περιουσιών στην Τοπική Κοινότητα της Στρατονίκης από το επικίνδυνο και εν εξελίξει φαινόμενο των ρωγματώσεων.

Γραφείο Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων
Δήμου Αριστοτέλη