Εγκύκλιο με την οποία εμπλουτίζεται το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις μετακινήσεις των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες με τα επιβατηγά πλοία υπέγραψε σήμερα ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Φώτης Κουβέλης, σε συνέχεια συνάντησης που είχε με το προεδρείο του Πανελληνίου Συλλόγου Παραπληγικών στις 27 Σεπτεμβρίου, σχετικά με την πρόσβαση και μετακίνηση των ΑΜΕΑ με τα πλοία της ακτοπλοΐας.

Η εγκύκλιος (ΑΔΑ: 73ΣΒ4653ΠΩ-7ΜΛ) ρυθμίζει θέματα όπως η πρόσβαση στα πλοία, η σηματοδότηση, η μετάδοση αναγγελιών, ο συναγερμός και άλλες πρόσθετες απαιτήσεις για τη μετακίνηση των ΑΜΕΑ εντός του πλοίου.

Ειδικότερα, προβλέπει ότι από την 1η Μαΐου 2019 στα πλοία θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να υπάρχει:

  • Ειδικά διαμορφωμένος χώρος για την παραμονή των ΑΜΕΑ.
  • Ο κατάλληλος εξοπλισμός για την πρόσβασή τους στα πλοία (κατάλληλοι ανελκυστήρες και αναβατόρια).
  • Ειδική διαγράμμιση στον χώρο των οχημάτων για την πρόσβαση των ΑΜΕΑ από την είσοδο των πλοίων μέχρι τους ανελκυστήρες.
  • Ειδική σηματοδότηση των χώρων για τα ΑΜΕΑ στους κοινόχρηστους χώρους.
  • Ειδική σύστημα για τη μετάδοση αναγγελιών για τα ΑΜΕΑ.
  • Θέσεις ασφάλισης των αμαξιδίων τους.
  • Ορισμός κατάλληλα εκπαιδευμένων μελών από τα πληρώματα για την εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ.