Τα δύο κεντρικότερα σημεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι οι γέφυρες «Κωνσταντίνος Καραμανλής» και «Konrad Adenauer». Και οι δύο συνέβαλαν καθοριστικά στην ανασυγκρότηση, τον εκσυγχρονισμό, την οικονομική ανάπτυξη και την διασφάλιση της δημοκρατίας στις χώρες τους.
Ο Καραμανλής ψηφίστηκε ως ο μεγαλύτερος Έλληνας της εποχής του το 2009, ενώ ο Adenauer ο σημαντικότερος Γερμανός το 2003. Αμφότεροι, υπήρξαν τεράστιες πολιτικές φυσιογνωμίες και statesmen για τις πατρίδες τους αλλά και την οικοδόμηση της Ευρώπης, του πιο προηγμένου δημοκρατικού μοντέλου που έχει γνωρίσει ο σύγχρονος κόσμος. Δεν θα συμφωνούμε πάντα, άλλες οι προτεραιότητες, άλλοι οι στόχοι των χωρών μας. Η δικαιοσύνη, η αλληλεγγύη, η ευημερία είναι βασικά συστατικά της Ένωσης τα οποία θα πρέπει να τα υπενθυμίζουμε. Σε ένα ιδιαίτερα γόνιμο τριήμερο, συζητήσαμε για τις σύγχρονες πολιτικές δομές αλλά και την οικονομική κατάσταση στην ΕΕ σήμερα. Η ιστορία υπενθυμίζει και διδάσκει, ώστε να χαράσσουμε καλύτερα το μέλλον. Οχτώ χρόνια μνημονιακής Ελλάδας, υπάρχει ακόμα διάσταση μεταξύ βορρά και νότου. Η νεανική ανεργία στην Ελλάδα παραμένει στο 42 % ενώ στη Γερμανία μόλις στο 6%. Οι ανισότητες αυτές είναι απαράδεκτες.