Από την Παρασκευή 12/10/2018, τα βιβλία, τα περιοδικά και το υπόλοιπο έντυπο υλικό είναι ευκολότερα διαθέσιμο, σε μορφή προσιτή, για όλους τους τυφλούς και τα άτομα με χαμηλή όραση σε ολόκληρη την ΕΕ. Αυτό αποτελεί συνέχεια της κύρωσης από την ΕΕ της Συνθήκης του Μαρακές, η οποία οριστικοποιήθηκε την 1η Οκτωβρίου 2018. Στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά, οι νέοι κανόνες δημιουργούν υποχρεωτική εξαίρεση, σε επίπεδο ΕΕ, των κανόνων περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Ο Αντιπρόεδρος για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά κ. Άντρους Άνσιπ δήλωσε: «Η Συνθήκη αυτή αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα για τη βελτίωση της κοινωνικής ένταξης, της πρόσβασης στον πολιτισμό και στην ψυχαγωγία των τυφλών, των ατόμων με χαμηλή όραση ή των ατόμων που αντιμετωπίζουν άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων. Θα καταστήσουν δυνατή τη δημιουργία και τη διάθεση σε άτομα με προβλήματα ανάγνωσης ειδικών μορφοτύπων έντυπου υλικού — όπως το Braille ή το Daisy.» Η κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, Επίτροπος αρμόδια για την ψηφιακή οικονομία και την κοινωνία, δήλωσε: «Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί σημαντική πρόοδο για μεγαλύτερη συμμετοχή των τυφλών και των ατόμων με χαμηλή όραση στην ΕΕ. Επιτέλους, όχι μόνον αποκτούν ευκολότερη πρόσβαση σε βιβλία και άλλα δημοσιευμένα έργα που απαιτούνται για εργασία ή αναψυχή, αλλά μπορούν επίσης να τα ανταλλάσσουν σε ολόκληρη την ΕΕ. Χωρίς προηγούμενη άδεια από τους δικαιούχους των δικαιωμάτων του δημιουργού θα εξασφαλίζεται ταχεία πρόσβαση σε όλο και περισσότερο και ποικίλο περιεχόμενο.» Η Συνθήκη του Μαρακές εγκρίθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO) το 2013. Η νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τη Συνθήκη του Μαρακές προτάθηκε από την Επιτροπή ως μέρος του εν εξελίξει εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας της ΕΕ για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.