Ένα πραγματικό βουνό από χόρτα έβγαλαν οι υπάλληλοι του δασαρχείου Πολυγύρου κατά τις εργασίες καθαρισμού σε περιοχή της Ν. Προποντίδας, καθώς ήδη ξεκίνησε από τον Αύγουστο το πρόγραμμα της 8μηνης Εργασίας που εκτελείται από την παραπάνω υπηρεσία.

[metaslider id=49809]

Το προσωπικό του δασαρχείου, με την επικούρηση της εκάστοτε δημοτικής αρχής προχωρά σε καθαρισμό δημόσιων εκτάσεων που πολλές φορές εγκυμονούν τον κίνδυνο πυρκαγιάς, λόγω σκουπιδιών και πυκνής χαμηλής βλάστησης. Είναι χαρακτηριστικές οι εικόνες του xalkidikipolitiki από τον όγκο που καθαρίστηκε σε δημόσια έκταση και μάλιστα πλησίον χώρου επισκέψιμου και ιστορικού ενδιαφέροντος του Υπουργείου Πολιτισμού. Ο χώρος αυτός είχε να καθαριστεί πάνω από 15 χρόνια, και κρίθηκε αναγκαία η παρέμβαση από το Δασαρχείο Πολυγύρου, που έλαβε την πρωτοβουλία, προκειμένου να μην εκδηλωθούν φαινόμενα πυρκαγιάς στο μέλλον.

Το Πρόγραμμα για την Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, και συγκεκριμένα για τα δασαρχεία το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας για την προστασία των δασών, φέρνει στο δασαρχείο Πολυγύρου περίπου 37 εργάτες, έναν δασολόγο και έναν δασοπόνο μεταξύ άλλων.

Σύμφωνα με το Δασαρχείο Πολυγύρου η σπουδαιότητα της παρέμβασης για τον καθαρισμό δημόσιων εκτάσεων από τους προσλαμβανόμενους 8μηνης εργασίας είναι μεγάλη, καθώς μιλάμε για εκτάσεις που έχουν ακόμη και 15 χρόνια να καθαριστούν. Το δασαρχείο Πολυγύρου θα συνεχίσει τις εργασίες στη Σωζόπολη του δήμου Ν. Προποντίδας και στους δήμου Σιθωνίας και Πολυγύρου που είναι περιοχές ευθύνης του.