Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η έρευνα που ολοκληρώθηκε μέσα από το XalkidikiPolitiki και αφορά την ποιότητα ζωής και το δήμο Ν. Προποντίδας.

Διεξήχθη μέσω του κοινωνικού δικτύου Facebook, χωρίς περιορισμούς ηλικίας και φύλλου.

Συμμετείχαν συνολικά 182 άνθρωποι, χωρίς δυνατότητα κάποιος να ψηφίσει δεύτερη φορά. Από αυτούς 108 ήταν άντρες και 74 γυναίκες.

Τα αποτελέσματά της, ως προς την αποκομιδή των απορριμμάτων, αρχικά, δείχνουν ότι το 54,2% των πολιτών δεν είναι ικανοποιημένοι, ενώ δηλώνουν ικανοποιημένοι το 43%.

Το 67,8% των δημοτών μάλιστα δεν είναι ικανοποιημένοι ούτε από τις υπηρεσίες ανακύκλωσης.

Ως προς την καθαριότητα των δρόμων και των κοινόχηστων χώρων, μόλις το 22,3% των δημοτών απαντούν θετικά, ότι δηλαδή είναι ικανοποιημένοι, ενώ το 76,5% λέει όχι, δεν είναι.

Οι υποδομές σε ύδρευση, αποχέτευση και ηλεκτροφωτισμό βρίσκουν ικανοποιημένο μόλις το 23,5% των δημοτών. Το 74,9% απαντούν ότι δεν είναι ικανοποιημένοι.

Σε ερώτηση για τους δρόμους και την εσωτερική οδοποιία η συντριπτική πλειοψηφία δηλώνει δυσαρέσκεια, και συγκεκριμένα κατά 88,8%. Ενώ μόλις το 9,6% απαντά ότι είναι ικανοποιημένο στο συγκεκριμένο.

Κατά 77,8% δηλώνουν επίσης ότι δεν είναι ικανοποιημένοι σε θέματα προσβασιμότητας ΑμεΑ. Όσον αφορά τα σχολικά κτίρια το 43,9% των δημοτών δηλώνει ικανοποίηση, σε αντίθεση με το 39,4 που απαντά αρνητικά. Μεγάλο ποσοστό, το 16,7% δεν απαντά στην ερώτηση.

Το 76,1% είναι ικανοποιημένο από τη λειτουργία των ΚΕΠ, ενώ αρνητικά απαντά το 19,4%.

Από τις υπηρεσίες του δήμου δεν είναι ικανοποιημένο το 59,8% σε αντίθεση με το 33,5% που είναι.

Ευχαριστημένοι από τις κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου είναι οι πολίτες κατά 34.6% ενώ δεν είναι κατά 40,2%.

Δεν είναι επίσης ικανοποιημένοι κατά 23,3% από τις υπηρεσίες των ΚΑΠΗ, ενώ θετικά απαντούν στο ίδιο το 27,2%. Το 49,4% των πολιτών δεν απαντά για τα ΚΑΠΗ.

Το 37,3% ικανοποιείται από τους παιδικούς σταθμούς ενώ το 27,7% όχι.

Οι Πολιτιστικοί και Αθλητικοί χώροι ικανοποιούν το 25,4% ενώ απαντά αρνητικά το 66,1%.

Στις πολιτιστικές εκδηλώσεις το 51,4% είναι ικανοποιημένο, ενώ δεν συμβαίνει το ίδιο με τις αθλητικές εκδηλώσεις όπου απαντούν αρνητικά, το 61,8%.

Οι δημότες κατά 69,4% πιστεύουν ότι ο δήμος Ν. Προποντίδας δεν φροντίζει το περιβάλλον.

Τέλος το 36,3% αισθάνεται ασφάλεια στο δήμο, ενώ το 58,1% δηλώνει ότι δεν νιώθει ασφαλές στο δήμο.

Να σημειώσουμε ότι ανάλογες έρευνες θα διενεργηθούν για όλους τους δήμους της Χαλκιδικής.