Χτες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ομάδα «Breakthrough Energy» υπέγραψαν μνημόνιο συμφωνίας για τη δημιουργία του «Breakthrough Energy Europe (BEE)» («Ευρώπη της Ρηξικέλευθης Ενέργειας») – ενός κοινού επενδυτικού ταμείου που σκοπό θα έχει να βοηθά καινοτόμες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να αναπτύσσουν και να φέρνουν στην αγορά καινοτόμες τεχνολογίες καθαρής ενέργειας.

Με την πρωτοβουλία αυτή η Επιτροπή αναλαμβάνει δράση προκειμένου να συνεχίσει να πρωτοστατεί στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής, να υλοποιήσει τη συμφωνία του Παρισιού και να προωθήσει την ενεργειακή απόδοση – στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα στις κεφαλαιαγορές και τους επενδυτές ότι η παγκόσμια μετάβαση προς μια σύγχρονη και καθαρή οικονομία είναι πλέον γεγονός.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ δήλωσε σχετικά: «Η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσει να έχει ηγετικό ρόλο στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής, τόσο στο έδαφός της όσο και σ’ ολόκληρο τον κόσμο. Πρέπει να προωθήσουμε τον εκσυγχρονισμό της ευρωπαϊκής οικονομίας και βιομηχανίας για να επιτύχουμε τους φιλόδοξους στόχους που έχουν τεθεί για την προστασία του πλανήτη μας. Η συνένωση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων σε νέες, καινοτόμες τεχνολογίες καθαρής ενέργειας είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να βρεθούν μακροπρόθεσμες λύσεις για την μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Για να εξασφαλίσει την ευημερία όλων των πολιτών της στο μέλλον, η Ευρώπη πρέπει να μεριμνήσει για την προστασία του κλίματος και τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος».

Ο Μάρος Σέφτσοβιτς, Αντιπρόεδρο της Επιτροπής αρμόδιος για την Ενεργειακή Ένωση, δήλωσε τα εξής: «Το εύρος των μέτρων που είναι αναγκαία για την επίτευξη των στόχων μας για το κλίμα και η ταχύτητα με την οποία αυτά πρέπει να εφαρμοστούν απαιτούν καινοτόμο σκέψη και αποφασιστική δράση. Αυτό το νέο επενδυτικό σχήμα δημόσιου-ιδιωτικού τομέα όχι μόνο δημιουργήθηκε σε χρόνο ρεκόρ, αλλά και θα χρησιμεύσει ως παράδειγμα συνένωσης των δυνάμεών μας για να επιταχύνουμε την καινοτομία αιχμής στην Ευρώπη.»

Ο Κάρλος Mοέδας, Επίτροπος Έρευνας, Επιστήμης και Καινοτομίας, πρόσθεσε: «Τηρούμε τη δέσμευσή μας για ενίσχυση της συνεργασίας δημόσιου-ιδιωτικού τομέα στη χρηματοδότηση της καινοτομίας για καθαρή ενέργεια. Το κεφάλαιο των 100 εκατ. ευρώ του ταμείου θα προορίζεται για ευρωπαϊκούς φορείς καινοτομίας και επιχειρήσεις με δυνατότητες να επιτύχουν σημαντικές και διαρκείς μειώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.»

Ο Μπιλ Γκέιτς, Πρόεδρος της ομάδας «Breakthrough Energy Ventures», δήλωσε τα εξής: «Χρειαζόμαστε νέες τεχνολογίες για να μπορέσουμε να αποτρέψουμε τις χειρότερες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Ο ηγετικός ρόλος της Ευρώπης έχει αποδειχθεί πολύτιμος μέσα από τις εντυπωσιακές επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη. Οι επιστήμονες και οι επιχειρηματίες που αναπτύσσουν καινοτομίες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής χρειάζονται κεφάλαια για να μπορέσουν να δημιουργήσουν εταιρείες που θα φέρουν τις καινοτομίες αυτές στην παγκόσμια αγορά. Το «Breakthrough Energy Europe» σκοπό έχει την εξασφάλιση αυτών των κεφαλαίων.»

Το ΒΕΕ συνδέει τους δημόσιους πόρους με μακροπρόθεσμα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου, έτσι ώστε η έρευνα και η καινοτομία για καθαρή ενέργεια να μπορούν να φτάνουν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα στην αγορά. Με κεφάλαια ύψους 100 εκατ. ευρώ, το επενδυτικό ταμείο θα εστιάζει στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης στους τομείς της ηλεκτροπαραγωγής, των μεταφορών, της γεωργίας, της μεταποιητικής βιομηχανίας και των κτιρίων. Πρόκειται για ένα πιλοτικό σχέδιο που θα μπορεί να χρησιμεύσει ως πρότυπο για παρόμοιες πρωτοβουλίες και σε άλλους τομείς.

Το «Breakthrough Energy Europe» αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2019. Το μισό του μετοχικού κεφαλαίου θα προέλθει από την ομάδα Breakthrough Energy και το άλλο μισό από τα InnovFin – χρηματοδοτικά μέσα επιμερισμού του κινδύνου που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020, το τρέχον πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ.