Σκοπός της συνάντησης, η οποία διεξήχθη σε θετικό κλίμα, ήταν η ανταλλαγή απόψεων επί επίκαιρων θεμάτων, υπό το πρίσμα της ενίσχυσης της συνεργασίας των δύο γειτονικών μεσογειακών χωρών επί θεμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντοςστα πεδία της ναυτιλίας και της συνεργασίας μεταξύ των ακτοφυλακών.

Ο κ. Πρέσβης, αφού συνεχάρη τον κ. Υπουργό για την ανάληψη των καθηκόντων του σε ένα νευραλγικό Υπουργείο με σημαντικό εύρος αρμοδιοτήτων στους τομείς της ναυτιλίας και της αστυνόμευσης του θαλάσσιου χώρου, αναφέρθηκε στο καλό επίπεδο διμερών σχέσεων ιδίως μεταξύ των Ακτοφυλακών των δυο χωρών, υπό το πρίσμα της πρόσφατης επίσκεψης του Αρχηγού της Ιταλικής Ακτοφυλακής στο Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ και της δομημένης συνεργασίας σε θεματικά αντικείμενα κοινού ενδιαφέροντος. Κατέδειξε το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή για την υποδειγματική οργάνωση σε συνάρτηση με την υφισταμένη οργανωτική δυνατότητα για την υλοποίηση του συνόλου του εύρους των αρμοδιοτήτων των σύγχρονων Ακτοφυλακών (coast guard functions). Επιπρόσθετα, ο κ. Πρέσβης αναφέρθηκε στη βούληση για διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας στο πλαίσιο του ΙΜΟ, όπου και οι δυο χώρες είναι μέλη της Κατηγορίας Α του Συμβουλίου του Οργανισμού, ιδίως επί σημαντικών φακέλων για τη διεθνή ναυτιλία, που τελούν υπό διαπραγμάτευση. Περαιτέρω, αναφέρθηκε στην έμφαση που αποδίδεται στον τομέα του θαλασσίου τουρισμού και ιδίως της κρουαζιέρας και στο ενδιαφέρον της Ιταλικής πλευράς στον τομέα της κρουαζιέρας. Ειδική αναφορά έγινε στον οικονομικό – επενδυτικό τομέα σε συνάρτηση με την πρόθεση Ιταλικών εταιρειών για την αύξηση των άμεσων επενδύσεων στους τομείς της ναυτιλίας και των λιμενικών υποδομών. Ο κ. Πρέσβης επεσήμανε το ρόλο της Ιταλίας ως σημαντικό εξαγωγικό εταίρο της χώρας μας και αναφέρθηκε σε δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ των δυο χωρών μέσω παροχής τεχνογνωσίας και υλοποίησης προγραμμάτων σε συνάρτηση μετην ανάπτυξη υποδομών LNG στους λιμένες της περιοχής της Αδριατικής στη βάση της υφιστάμενου ενωσιακού πλαισίου. Καταλήγοντας, ο κ. Πρέσβης αναφέρθηκε στην «Πρωτοβουλία Αδριατικής-Ιονίου» («Adriatic and Ionian Initiative») και στην σκοπούμενη διασφάλιση ενωσιακών πόρων για τη ναυτιλία.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Κουβέλης, απέδωσε έμφαση στη βούληση της ελληνικής πλευράς για ενίσχυση της υφιστάμενης συνεργασίας στον τομέα της ναυτιλίας καθώς σε επίπεδο ακτοφυλακών, με έμφαση στη συνεργασία επί επιχειρησιακών θεμάτων. Ο κ. Υπουργός αναφέρθηκε στη βούληση της ελληνικής πλευράς για συνεργασία των δυο χωρών στο πλαίσιο του ΙΜΟ επί επίκαιρων θεμάτων προτεραιότητας τα οποία εξετάζονται από τα Όργανα και τις Επιτροπές του, και ειδικότερα: (α) την υποχρεωτική εφαρμογή του Συστήματος Ελέγχου των Κ-Μ του IMO από 01.01.2016 (Mandatory Audit Scheme), (β) την υλοποίηση της αρχικής στρατηγικής του ΙΜΟ για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα πλοία (Green House Gases), (γ) την καλύτερη νομοθέτηση στη διαδικασία αναθεώρησης των Διεθνών Ναυτιλιακών Συμβάσεων του IMO (Better Regulation in Shipping) ή η υποβολή προτάσεων για την υιοθέτηση νέων οργάνων, (δ) την εφαρμογή της Σύμβασης Διαχείρισης του Θαλάσσιου Έρματος (Ballast Water Management Convention 2004) και (ε) την ανακύκλωση πλοίων (ship recycling).Ολοκληρώνοντας ο Κ. Υπουργός επιβεβαίωσε τη βούλησή του για προώθηση της συνεργασίας των δυο χωρών στο πλαίσιο της «Πρωτοβουλίας Αδριατικής Ιονίου».

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε, σε εξαιρετικό κλίμα, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν στην αναβάθμιση των διμερών τους σχέσεων τόσο στο ναυτιλιακό τομέα όσο και στην επιχειρησιακή συνεργασία στο σύνολο των τομέων αμοιβαίου ενδιαφέροντος.