Τέσσερα κράτη μέλη που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές το 2017 —Ελλάδα, Πολωνία, Λιθουανία και Βουλγαρία— θα λάβουν σύντομα ενίσχυση συνολικού ύψους 34 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ (ΤΑΕΕ), μετά την έγκριση της πρότασης της Επιτροπής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής, κ. Κορίνα Κρέτσου δήλωσε: «Είχαμε υποσχεθεί ότι δεν θα αφήναμε τα κράτη μέλη μας αβοήθητα. Είχαμε υποσχεθεί ότι θα τα βοηθούσαμε να ανακάμψουν. Σήμερα υλοποιούμε στην πράξη τις υποσχέσεις μας. Σε λίγες εβδομάδες, οι χώρες αυτές θα λάβουν ενίσχυση από την ΕΕ, η οποία θα συμβάλει στην κάλυψη των δαπανών που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές στη Βουλγαρία, την Ελλάδα, τη Λιθουανία και την Πολωνία.». Το ποσό των 34 εκατ. ευρώ θα κατανεμηθεί ως εξής: 2,5 εκατ. ευρώ για την Κω μετά τον σεισμό του Ιουλίου του 2017, 12,2 εκατ. ευρώ για την Πολωνία μετά τις καταιγίδες και τις βροχοπτώσεις του Αυγούστου του 2017, σχεδόν 17 εκατ. ευρώ για τη Λιθουανία μετά τις βροχοπτώσεις και τις πλημμύρες του 2017 και 2,2 εκατ. ευρώ για τη Βουλγαρία μετά τις καταιγίδες και τις πλημμύρες του Οκτωβρίου του 2017. Τα κονδύλια από το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ θα χρησιμοποιηθούν για τη στήριξη των προσπαθειών αποκατάστασης και την κάλυψη ορισμένων δαπανών για υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, προσωρινά καταλύματα, επιχειρήσεις καθαρισμού και απορρύπανσης, καθώς και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, προκειμένου να ελαφρυνθεί η οικονομική επιβάρυνση των εθνικών αρχών την επαύριο των φυσικών καταστροφών. Μετά τη σύσταση του ΤΑΕΕ, το 2002, έπειτα από περισσότερες από 80 καταστροφές —πλημμύρες, δασικές πυρκαγιές, σεισμούς, καταιγίδες και ξηρασία— 24 χώρες έχουν λάβει ενίσχυση από το ΤΑΕΕ, η οποία ανέρχεται σε περισσότερα από 5 δισ. ευρώ για ενέργειες αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και αποκατάστασης.