Με μισθούς υπαλλήλων πλήρους απασχόλησης στο Δημόσιο θα προσληφθούν το αμέσως προσεχές διάστημα 5.500 πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ αφορά δέκα υπουργεία και τους εποπτευόμενους φορείς τους.

Όσοι επιλεγούν θα λαμβάνουν από 1.040 έως 1.140 ευρώ (πτυχιοιύχοι ΠΕ) και από 990 έως 1.090 ευρώ (πτυχιούχοι ΤΕ).

Η διαβάθμιση του μισθού κρίνεται από τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται και σε υποψηφίους με διδακτορικό τίτλο σπουδών.

Καθορίζεται όριο ηλικίας στην διαδικασία συμμετοχής (από 22 έως 29 ετών).

Πηγές του ΟΑΕΔ τόνιζαν ότι η διαδικασία συμπλήρωσης των αιτήσεων απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, κυρίως όσον αφορά την επικαιροποίηση του βιογραφικού και τη χρήση του κλειδαρίθμου.

Εδώ ολόκληρη η προκήρυξη.