Νέα απόφαση «βόμβα» του Ελεγκτικού Συνεδρίου φέρνει τελεσίδικα αναδρομικά για για 600.000 συνταξιούχους του Δημοσίου.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, η απόφαση, που εκδόθηκε στις 29 Ιουνίου 2018 με πρότυπη δίκη σε αγωγή συνταξιούχου δικαστικού κατά του Δημοσίου, ο οποίος κερδίζει 13.500 ευρώ, αφορά πολιτικούς, απόστρατους, δικαστικούς, πανεπιστημιακούς και γιατρούς του ΕΣΥ.

Η αγωγή του συνταξιούχου είχε υποβληθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο στις 29/12/2014 και με αυτή ζητούσε να του καταβάλει το Δημόσιο το ποσό των 29.518 ευρώ, από την επίδοσή της, ήτοι το ποσό των 13.500 ευρώ λόγω των μειώσεων που είχε από το νόμο 4093/2012 στην κύρια σύνταξη με ποσοστό περικοπής 20% επειδή το άθροισμα συντάξεων ήταν πάνω από 3.000 ευρώ.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο συνήλθε σε διαδοχικές συνεδριάσεις που έλαβαν χώρα στις 10/6/2015, στις 29/3/2017 και στην Ολομέλεια του Σώματος στις 16/5/2018, που πήρε και την τελική απόφαση με αριθμό 1277/2018 με την οποία κρίθηκαν αντισυνταγματικές και «μη νόμιμες», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, οι μειώσεις 20% που του επεβλήθησαν με το νόμο 4093 στο ποσό της κύριας σύνταξης.

Η απόφαση θεωρεί λυσιτελή την κατάργηση της περικοπής του νόμου 4093 και την επιστροφή αναδρομικών για όλους τους συνταξιούχους του Δημοσίου.

από protothema.gr