Σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τεύχος Α’/19-07-2018), οι Ειδικοί Εκλογικοί Κατάλογοι των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύουν και για τις περιφερειακές εκλογές.

Κατόπιν τούτου, ενημερώνονται οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν στο Δήμο Αριστοτέλη και είναι εγγεγραμμένοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι θα μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα και στις περιφερειακές εκλογές, εφόσον το επιθυμούν.
Αίτηση – Δήλωση Κοινοτικού Εκλογέα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να προμηθεύονται από το Γραφείο Δημοτολογίου – Μητρώων & Εκλογών του Δήμου Αριστοτέλη (Δημαρχείο Ιερισσού, Αγίου Όρους 2, ΤΚ 630 75).

Πληροφορίες:
Γραφείο Δημοτολογίου Δήμου Αριστοτέλη – τηλέφωνο: 2377 3 50006 και 2372 3 50104
Προϊσταμένη: 2372 3 50119