Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την πρόσληψη 6.000 ανέργων σε επιχειρήσεις.

Δυνατότητα συμμετοχής στην διαδικασία έχουν οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ηλικίας έως 39 ετών.

Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται σε 15 μήνες και η θέση εργασίας μένει ενεργή για 18 (μήνες).

Όσοι επιλεγούν θα λάβουν:

  • 600 ευρώ το μήνα αν διαθέτουν πτυχίο ΑΕΙ
  • 700 ευρώ το μήνα για κατόχους μεταπτυχιακού
  • 800 ευρώ το μήνα για κατόχους διδακτορικού

Το πρόγραμμα ορίζει ότι οι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα εργαστούν σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης και παραγωγικής δραστηριότητας.

Τις αμέσως προσεχείς ημέρες θα κοινοποιηθεί επισήμως ολόκληρο το πρόγραμμα και θα οριστεί ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για επιχειρήσεις και ανέργους.

διαβάσετε ολόκληρη την Υπουργική Απόφαση

από workenter.gr