Χρόνια πολλά από την Σάρτη που δοκιμάστηκε αυτές τις ήμερες

φώτο Θέκλα Μαυράκη