Τη δημιουργία Ταμείου Μικροπιστώσεων που θα παρέχει δάνεια έως 25.000 ευρώ σε νέους επιχειρηματίες, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αλλά και άνεργους και μειονεκτούσες ομάδες, προωθεί το υπουργείο Οικονομίας με σχέδιο νόμου που ετοιμάζει και το οποίο πρόκειται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση έως το τέλος του έτους. Το υπουργείο Οικονομίας, σύμφωνα με πληροφορίες θα συμμετάσχει στα πρώτα στάδια δημιουργίας των οργανισμών μικροπιστώσεων με κεφάλαια ύψους 40 εκατ. ευρώ, ενώ η σκέψη είναι να υπάρξει και μερική επιδότηση του επιτοκίου.

Στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητες σε αυτές τις ομάδες να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση, καθώς αδυνατούν να έχουν πρόσβαση στην Τραπεζική χρηματοδότηση. Οι μικροπιστώσεις θα συνοδεύονται από υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάπτυξης (π.χ. εκπαίδευση, mentoring, coaching, συμβουλευτική, λογιστική και νομική υποστήριξη), ενώ το ποσό του δανείου μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο ως κεφάλαιο κίνησης όσο και για επενδυτικές δαπάνες. Για να λάβει κάποιος ενδιαφερόμενος δανειοδότησης θα πρέπει να υποβάλει αίτηση στον ανεξάρτητο χρηματοδοτικό οργανισμό, όπου και θα παρουσιάζει το επιχειρηματικό του σχέδιο το οποίο θα πρέπει να κρίνεται βιώσιμο.

Με δεδομένα ότι ελλείψει εμπράγματων εξασφαλίσεων οι μικροπιστώσεις χαρακτηρίζονται ως δάνεια υψηλού κινδύνου θα υπάρχει καθοδήγηση από συμβούλους του φορέα χρηματοδότησης. Το συγκεκριμένο μοντέλο δανειοδότησης εφαρμόζεται ήδη σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες της Ε.Ε. Το νομοσχέδιο προβλέπει και ένα νέο κλάδο, μη τραπεζικών ιδρυμάτων που θα παρέχουν μικροπιστώσεις, σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, με βάση το σχεδιασμό που έχει εκπονήσει η γενική γραμματεία Δημόσιων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του υπουργείου.

Σημειώνεται πως μόλις το 28% όσων αιτούνται επιχειρηματικά δάνεια εγκρίνεται το σύνολο του ποσού (αντί του 70% που ισχύει στην Ε.Ε.) ενώ το 20% των αιτήσεων απορρίπτονται (αντί του 7% που ισχύει στην Ε.Ε.). την ίδια στιγμή πάνω από 100.000 υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις δεν έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση και γύρω στις 50.000 νέες επιχειρήσεις.