Στα πλαίσια του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ορίζοντας 2020» 246 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις από 24 κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν επιλεγεί για να ενισχυθούν οικονομικά από το Μηχανισμό Χρηματοδότησης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Οι εταιρείες, εκ των οποίων και μια ελληνική, θα λάβουν συνολικό ποσό 12,2 εκατομμυρίων ευρώ για να μπορέσουν να αναδείξουν τις καινοτομίες τους στην αγορά γρηγορότερα.

Στις εταιρείες που επιλέχθηκαν είναι και η ελληνική εταιρεία Lightheat P.C., με έξυπνους θερμοστάτες για αυτόματη ρύθμιση θερμοκρασίας.

Η κάθε επιχείρηση θα λάβει 50.000 ευρώ για να δημιουργήσει ένα business plan και θα λάβει δωρεάν coaching και υπηρεσίες επιχειρηματικής επιτάχυνσης. Η πλειοψηφία των εταιρειών που έχουν επιλεγεί είναι από τον τομέα της πληροφορικής, της υγείας και της μηχανικής.

Παραδείγματα των έργων περιλαμβάνουν ένα σύστημα ψεκασμού νερού για τη μείωση των εκπομπών NOx από τα οχήματα, μια ψηφιακή πλατφόρμα για πρακτική άσκηση στον κυβερνοχώρο, μια νέα θεραπεία για τον καρκίνο και μια τεχνολογία που διαλύει τα απορρίμματα ξύλου για την εξαγωγή και επαναχρησιμοποίηση πρώτων υλών. Οι εταιρείες μπορούν ήδη να υποβάλουν αίτηση για τον επόμενο γύρο, ο οποίος έχει προθεσμία έως τις 13 Φεβρουαρίου 2019.

Το SME Instrument αποτελεί μέρος του ευρωπαϊκού πιλοτικού προγράμματος του Συμβουλίου Καινοτομίας (EIC) που υποστηρίζει καινοτόμους επιχειρηματίες, μικρές εταιρείες και επιστήμονες, παρέχοντας ευκαιρίες χρηματοδότησης και υπηρεσίες επιτάχυνσης.