Ο Α.Σ. ΙΕΡΙΣΣΟΥ “CARDUUS BIKES” σε συνεργασία με τον Δήμο Αριστοτέλη και την τοπική κοινότητα Νέων Ρόδων διοργανώνει αγώνες Ποδηλασίας με την Επωνυμία Νέα Ρόδα MTB RACE και ώρα 12.00.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ: ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Εκκίνηση –Τερματισμός: Εξωκλήσι Αγίου Θεόδωρου, τοποθεσία «Γλώσσα» Νέα Ρόδα

Διαδρομές:

Κατηγορία :

 • Παίδων, Κορασίδων 45’ ,Παµπαίδων και Πανκορασίδων 30΄,: Cross country 3.730 μ. /53 μ.υψομετρικα που περιλαμβάνει 3% ασφάλτινο, 62% δασικό δρόμο και 35% μονοπάτι (κοινοτικό δασύλιο –πίστα ποδηλασίας MTB).
 • Μίνι Μεγάλα 20΄Μίνι Μικρά 15΄: Cross country ο,880μ. /22μ υψαμετρικα . 100% μονοπάτι (κοινοτικό δασύλιο –πίστα ποδηλασίας MTB)

*Στις διαδρομές θα υπάρχει ένας σταθμός υδροδοσίας και τεχνικής βοήθειας

11.15 Τεχνικό Συνέδριο των Αρχηγών των Ομάδων (στον χώρο της γραμματείας)

Ώρα εκκίνησης:

 • 12.00 Παίδων – Κορασίδων (45′)
 • 12.50 Παμπαίδων Πανκορασδίων (30′)
 • 13.20 Μίνι Μεγάλα (20′)
 • 13.40 Μίνι Μικρά (15′)
 • 14.30 ΑΠΟΝΟΜΕΣ (στον τόπο της εκκίνησης)

Κάθε ομάδα έχει δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα με ποδηλάτες της κατηγορίας της προκήρυξης κάθε αγώνα με ευθύνη και δήλωση συμμετοχής του Σωματείου τους. Δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες έχουν όλα τα Σωματεία που ανήκουν στη δύναμη της Ε.Ο.Π. με απεριόριστο αριθμό αθλητών και ένα συνοδό. Τα δελτία των αθλητών πρέπει να είναι θεωρημένα από την Ε.Ο.Π. για το 2018.

Οι ομάδες οφείλουν να καταθέσουν στην Οργανωτική Επιτροπή την έγγραφη δήλωση συμμετοχής των ποδηλατιστών και συνοδών στο e mail carduusbikes@gmail.com. Η δήλωση συμμετοχής πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει τα στοιχεία και την ιδιότητα των μελών κάθε αποστολής (όνομα, επώνυμο, ηλικία, αρχηγός, προπονητής, αθλητής κλπ). Οποιοδήποτε άλλο άτομο, που δεν αναφέρεται στη δήλωση συμμετοχής δεν έχει δικαίωμα εκπροσώπησης της ομάδας.

ΠΡΟΣΟΧΗ:ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΔΕΚΤΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Οι μετέχοντες στον αγώνα (αθλητές-συνοδοί) αποδέχονται με τη συμμετοχή τους στον αγώνα τον παρόντα κανονισμό και είναι υποχρεωμένοι να τον τηρήσουν. Όλοι οι συμμετέχοντες παίρνουν μέρος με δική τους ευθύνη ή υποχρέωση για οποιοδήποτε ατύχημα ή φθορά, ή απώλεια, ή καταστροφή αγωνιστικού υλικού, ρούχων, ποδηλάτων κλπ.

Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται στην προκήρυξη και τους βασικούς κανονισμούς της Ε.Ο.Π. αποφασίζει επί τόπου τελεσίδικα η Αγωνόδικος Επιτροπή η οποία έχει το δικαίωμα τροποποίησης των αγώνων. Για κάθε αγώνα θα επισυνάπτεται στην παρούσα η ειδική προκήρυξη με τις λεπτομέρειες του κάθε αγώνα .

Οι ποδηλάτες είναι υποχρεωμένοι να:

 1. προσέρχονται στην αφετηρία με την κλίση του αφέτη ή του αλυτάρχη σε χρόνο που οι ίδιοι επιλέγουν, με βάση τις συμμετοχές και κοινοποιείται στο Τεχνικό Συνέδριο.
 2. υπογράφουν στον κατάλογο των ποδηλατιστών κατά την κλήση του αφέτη 30 λεπτά το αργότερο πριν την αναχώρηση κάθε αγώνα.
 3. φέρουν κατά τη διάρκεια του αγώνα προστατευτική κάσκα.
 4. συμπεριφέρνονται στον αγώνα προς τους άλλους ποδηλάτες, την αγωνόδικο επιτροπή και τους συνοδούς σύμφωνα με το αθλητικό πνεύμα.
 5. φέρουν υποχρεωτικά αριθμούς αναγνώρισης, που θα τους δοθούν από τον οργανωτή. Οι διαστάσεις και η παρουσίαση του αριθμού δεν δέχονται μεταβολές.
 6. οι τρεις (3) πρώτοι ποδηλάτες είναι υποχρεωμένοι να παρουσιαστούν στο βάθρο για την ανάδειξη των νικητών.