Από τις 5 έως τις 9 Νοεμβρίου 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με την αυστριακή προεδρία, διοργανώνει την τρίτη Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων στη Βιέννη, αξιοποιώντας την επιτυχία των δύο προηγούμενων πρωτοβουλιών.

Με το σύνθημα «Ανακαλύψτε το ταλέντο σας», χιλιάδες νέοι από όλη την Ευρώπη θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις δυνατότητες κατάρτισης και σταδιοδρομίας χάρη στην επαγγελματική εκπαίδευση σε περισσότερες από 1.000 εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν σε ολόκληρη την Ευρώπη έως τον Δεκέμβριο του 2018. Η πρωτοβουλία αυτή φέρνει σε επαφή παρόχους εκπαίδευσης και κατάρτισης, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, δημόσιες αρχές, επιχειρηματικές οργανώσεις, συνδικαλιστικές οργανώσεις και το ευρύτερο κοινό, με σκοπό την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα οφέλη της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ).

Η κ. Μαριάν Τίσεν, Επίτροπος αρμόδια για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις, τις δεξιότητες και την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε ευτυχείς που επιστρέφουμε για τρίτο συνεχές έτος για να αποδείξουμε ότι η ΕΕΚ οδηγεί σε συναρπαστικές και ανταποδοτικές σταδιοδρομίες σε όλους τους τομείς της ζωής, είτε πρόκειται για σταδιοδρομία πιλότου, κινηματογραφιστή, τεχνικού αεροσκαφών είτε για οποιαδήποτε άλλη! Επιπλέον, η ΕΕΚ και οι μαθητείες εξοπλίζουν τους σπουδαστές με τις σωστές δεξιότητες ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς του 21ου αιώνα· επομένως, χαίρομαι ιδιαίτερα που μας δόθηκε και πάλι ο χρόνος και η ευκαιρία, σε όλη την Ευρώπη, να προβάλουμε τα οφέλη αυτά.»

Ο κ. Χάιντς Φάσμαν, Ομοσπονδιακός Υπουργός Παιδείας, Επιστημών και Έρευνας της Αυστρίας, δήλωσε: «Η αυστριακή προεδρία είναι ευτυχής που φιλοξενεί την τρίτη Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων, η οποία πραγματοποιείται για πρώτη φορά εκτός Βρυξελλών. Η ΕΕΚ αποτελεί ένα ιδιαίτερα εκτιμώμενο και περιζήτητο μέρος της αυστριακής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς προσφέρει στους σπουδαστές την επιλογή μεταξύ ενός διττού συστήματος μαθητειών και ενός συστήματος πλήρους απασχόλησης με βάση το σχολείο. Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων παρέχει μια μοναδική ευκαιρία για να αυξηθεί ακόμα περισσότερο η ελκυστικότητα της ΕΕΚ.»

«Ένα εδραιωμένο και λειτουργικό σύστημα ΕΕΚ αποτελεί σημαντικό παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης. Όμως η ΕΕΚ προσφέρει επίσης στους νέους μια σταθερή βάση για επιτυχημένες σταδιοδρομίες. Συνεπώς, η ΕΕΚ πρέπει να προωθηθεί και η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων είναι ένα ισχυρό εργαλείο για τον σκοπό αυτό. Από την άποψη αυτή, η αυστριακή προεδρία είναι υπερήφανη που βρίσκεται στο κέντρο της ευρωπαϊκής πολιτικής για την ΕΕΚ για μία εβδομάδα!» δήλωσε η κ. Μαργκαρέτε Σράμπεκ, Ομοσπονδιακή Υπουργός Ψηφιακών και Οικονομικών Υποθέσεων της Αυστρίας.

Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση: μια έξυπνη επιλογή για το μέλλον

Σκοπός της εβδομάδας είναι να δείξει ότι η ΕΕΚ αποτελεί έξυπνη επιλογή —τόσο για τους νέους όσο και για τους ενηλίκους— η οποία οδηγεί σε αριστεία στην εκπαίδευση, σε υψηλού επιπέδου θέσεις εργασίας και σε αυξημένη απασχολησιμότητα. Με τον τρόπο αυτό, η Εβδομάδα συνεισφέρει στο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη και τη σταδιακή εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Μέσα από την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να ευαιαθητοποιήσει το κοινό σχετικά με το ευρύ φάσμα των ευκαιριών που προσφέρει η ΕΕΚ και να ενθαρρύνει περισσότερα άτομα να συμμετάσχουν ώστε να ενημερωθούν για τις ευκαιρίες αυτές. Φέτος η Εβδομάδα εστιάζεται ιδιαίτερα στο μέλλον της ΕΕΚ, εξετάζοντας θέματα όπως η ψηφιοποίηση και η διεθνοποίησή της.

Στο πλαίσιο της ενημερωτικής εκστρατείας, διάφορα κράτη μέλη φιλοξενούν εναρκτήριες εκδηλώσεις και «ημερίδες εργοδοτών», ενώ έχουν οριστεί 26 εθνικοί και πανευρωπαϊκοί πρέσβεις με σκοπό να διαδώσουν την πρωτοβουλία· παράλληλα, στη διάρκεια της Εβδομάδας θα απονεμηθούν και βραβεία για τον εορτασμό της αριστείας στην ΕΕΚ.

Η Εβδομάδα διοργανώθηκε με τη δραστήρια συμμετοχή και υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) και του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Ιστορικό

Βασικά αριθμητικά στοιχεία για την επαγγελματική εκπαίδευση στην Ευρώπη (πηγή: Eurostat)

  • Το 49 % των μαθητών της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη συμμετέχει στην ανώτερη δευτεροβάθμια ΕΕΚ (2016)
  • Το ποσοστό απασχόλησης των πρόσφατα αποφοιτησάντων της ΕΕΚ[1] στην Ευρώπη ανέρχεται σε 74,8 % (2017)
  • Το ποσοστό των ενηλίκων με χαμηλή ειδίκευση[2] στην Ευρώπη μειώνεται με σταθερό ρυθμό χάρη στην ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), αλλά εξακολουθεί να είναι πολύ υψηλό, ανερχόμενο σε 22,5 % (2017)
  • Το 10,9 % του πληθυσμού της Ευρώπης συμμετέχει στην εκπαίδευση των ενηλίκων (2017)

Σχετικά με την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων:

Η πρώτη Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων πραγματοποιήθηκε το 2016. Το 2017 έλαβε χώρα η δεύτερη Εβδομάδα, με περισσότερες από 1.585 δραστηριότητες που διοργανώθηκαν σε ολόκληρη την Ευρώπη και προσέλκυσαν 1 εκατομμύριο ανθρώπους. Οι εκδηλώσεις για την τρίτη Εβδομάδα ανά χώρα παρατίθενται εδώ.

Σχετικά με την αυστριακή προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2018:

Ύστερα από τις προεδρίες που άσκησε το 1998 και το 2006, η Αυστρία ανέλαβε την τρίτη της προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Ιουλίου 2018.