Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες αντιμετώπισαν πρόσφατα επιδείνωση των καιρικών συνθηκών με αποτέλεσμα τραγικές απώλειες ζωών.

Αυτόν τον μήνα, το σύστημα χαρτογράφησης Copernicus της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατάρτισε, κατόπιν αιτήματος, δορυφορικούς χάρτες των χωρών που επλήγησαν, προκειμένου να βοηθήσει τις αρχές πολιτικής προστασίας ανά την Ευρώπη. Η εν λόγω ενέργεια περιελάμβανε χαρτογράφηση πλημμυρών στη Γαλλία, στην Ιταλία, στην Ισπανία, καθώς και των δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα. «Η ΕΕ είναι έτοιμη να παράσχει κάθε αναγκαία βοήθεια σε όλα τα κράτη μέλη. Το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών που διαθέτουμε στις Βρυξέλλες παρακολουθεί στενά τις καιρικές συνθήκες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Βρισκόμαστε σε επαφή νυχθημερόν με τις εθνικές αρχές και είμαστε έτοιμοι να συνδράμουμε μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης ή του Συστήματος Χαρτογράφησης Copernicus», δήλωσε ο κ. Χρήστος Στυλιανίδης, Επίτροπος Ανθρωπιστικής βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων.