Την υπογραφή της συμφωνίας για την πώληση των θυγατρικών της Λαϊκής Τράπεζας Κύπρου, στις οποίες περιλαμβάνεται η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος (IBG) στην εταιρεία Ireon Investments Ltd., συμφερόντων του ομίλου Βαρδινογιάννη, ανακοίνωσε η ΕΥ.

Από την πλευρά της η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ, σε ανακοίνωση της, γνωστοποίησε ότι η θυγατρική της Ireon Investments Ltd. συμμετείχε στο διεθνή διαγωνισμό και ανακηρύχθηκε Προτιμητέος Επενδυτής, ενώ η Σύμβαση Απόκτησης Μετοχών υπεγράφη στις 30 Οκτωβρίου με το συνολικό τίμημα να διαμορφώνεται σε 73,5 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για την κατάληξη της διαγωνιστικής διαδικασίας που ξεκίνησε επισήμως στα τέλη του 2016 από την Αρχή Εξυγίανσης Κύπρου, η οποία επέλεξε την Ernst and Young για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Υπενθυμίζεται πως η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος, καθώς και οι θυγατρικές της στην Ελλάδα (CPB ΑΕΔΑΚ και Laiki Factors), λόγω λόγω του “κουρέματος” των καταθέσεων και της διαδικασίας αναδιάρθρωσης της πρώην Λαϊκής Τράπεζας στη Μεγαλόνησο, είχαν περάσει στην Αρχή Εξυγίανσης που έχει συστήσει η Κυπριακή Δημοκρατία. Το 2013, όταν το σύνολο των εργασιών της Λαϊκής Κυπριακής Τράπεζας στην Ελλάδα μεταφέρθηκε στην Τράπεζα Πειραιώς, εξαιρέθηκε η IBG και οι εν Ελλάδι θυγατρικές της.

Στο αρχικό στάδιο του διαγωνισμού είχε εκδηλωθεί υψηλό ενδιαφέρον, από 13 επενδυτικά σχήματα, με τον Όμιλο Βαρδινογιάννη να επιδεικνύεται σταθερά το ενδιαφέρον του για τα προς παραχώρηση assets της Λαϊκής Τράπεζας Κύπρου. Εν τέλει, η δεσμευτική προσφορά που κατέθεσε ο Όμιλος ήταν και αυτή που έγινε αποδεκτή από την Αρχή Εξυγίανσης Κύπρου.

Όπως ανακοίνωσε και επισήμως η EY, ως σύμβουλος πώλησης της Λαϊκής Τράπεζας Κύπρου, υπεγράφη η συμφωνία αγοραπωλησίας μετοχών μεταξύ της Ireon Investments Ltd., συμφερόντων του ομίλου Βαρδινογιάννη, και του Ειδικού Εκκαθαριστή της Λαϊκής Τράπεζας Κύπρου, κ. Κλεόβουλου Αλεξάνδρου, για την πώληση του 97,08% των μετοχών της Επενδυτικής Τράπεζας της Ελλάδος, του 94,52% των μετοχών της CPB Asset Management ΑΕΔΑΚ και του 100% των μετοχών της Laiki Factors & Forfeiters.

Να σημειωθεί ότι η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος (IBG) εποπτεύεται από την ΤτΕ, διαθέτει πλήρη τραπεζική άδεια και είναι ταυτόχρονα είναι μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του Χρηματιστηρίου Αξιών της Κύπρου.

Η ανακοίνωση της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ

Από την πλευρά της η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ανακοίνωσε ότι η εδρεύουσα στην Κύπρο 100% θυγατρική της με την επωνυμία IREON INVESTMENTS LTD συμμετείχε σε διεθνή διαγωνισμό, ο οποίος διενεργήθηκε από τον Ειδικό Εκκαθαριστή της Cyprus Popular Bank Public Co. Ltd, αναφορικά με την πώληση:

1) Ποσοστού 97,08% του μετοχικού κεφαλαίου της Επενδυτικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. (Investment Bank of Greece S.A.)

2) Ποσοστού 94,52% του μετοχικού κεφαλαίου της CPB Asset Management Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και

3) Ποσοστού 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Laiki Factors and Forfaiters Α.Ε. Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαιτήσεων.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, η IREON INVESTMENTS LTD ανακηρύχθηκε Προτιμητέος Επενδυτής.

Η Σύμβαση Απόκτησης Μετοχών – Share Purchase Agreement (SPA) υπεγράφη στις 30 Οκτωβρίου 2018 με το συνολικό τίμημα να διαμορφώνεται σε Ευρώ 73,5 εκατ. Η συμφωνία τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης από τις αρμόδιες Εποπτικές Αρχές.