Έπειτα από συντονισμένες και άμεσες ενέργειες του Δήμου Κασσάνδρας εντάχθηκαν στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ σημαντικά έργα για την κάλυψη βασικών αναγκών του Δήμου.

Ειδικότερα με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του έργου που θα αναβαθμίσει τις παιδικές χαρές του Δήμου, προϋπολογισμού 217.000,00€. Ο προϋπολογισμός καλύπτεται πλήρως από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Το έργο προβλέπει την τοποθέτηση σύγχρονου εξοπλισμού (κούνιες, τραμπάλες, πολυσύνθετα συγκροτήματα οργάνων, πάνελς αναρρίχησης, τσουλήθρες), δαπέδων ασφαλείας και φωτιστικών σωμάτων. Ο προς τοποθέτηση εξοπλισμός θα παρέχει ποικιλία δραστηριοτήτων για την ψυχαγωγία των παιδιών συμβάλλοντας στη νοητική, κινητική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξή τους.

Με δεύτερη απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών εγκρίθηκαν 104.900,00€ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ» ολικού προϋπολογισμού 250.000,00€. Το υπόλοιπο ποσό των 145.100,00€ προέρχεται από ιδίους πόρους του Δήμου Κασσάνδρας.

Το έργο περιλαμβάνει αποκατάσταση φθορών επί των σχολικών κτιρίων, αντικατάσταση κουφωμάτων, αναβάθμιση συνθηκών υγιεινής με την τοποθέτηση νέων και σύγχρονων σχετικών υποδομών, βελτίωση περιβάλλοντος χώρου με την αποκατάσταση φθορών και τη δημιουργία σύγχρονων χώρων με αυξημένα επίπεδα ασφάλειας και λειτουργικότητας (βελτίωση υφιστάμενων και κατασκευή νέων περιφράξεων, τοποθέτηση σύγχρονου τάπητα γηπέδου basket κ.λπ).

Εκτός από τα παραπάνω τονίζεται η διαρκής και με αμείωτους ρυθμούς προσπάθεια που καταβάλει ο Δήμος Κασσάνδρας τα τελευταία έτη για την ποιοτική βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης των σχολικών υποδομών του Δήμου με αποτέλεσμα την ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020 τόσο του νέου «Λυκείου – Γυμνασίου Κασσανδρείας» ολικού Προϋπολογισμού 3.430.000,00€ όσο και του νέου «Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Ν. Φώκαιας» ολικού Προϋπολογισμού 786.987,11€.

Μάλιστα, ο Φάκελος του νέου «Λυκείου – Γυμνασίου Κασσανδρείας» συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία κατά τον τεχνικό έλεγχο και τη συγκριτική αξιολόγηση που διενεργήθηκαν από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας μεταξύ των έντεκα υποβληθεισών προτάσεων.

Επιπλέον επετεύχθη η διοικητική-τεχνική ολοκλήρωση και η άμεση έναρξη κατασκευής κρίσιμων σχολικών μονάδων του Δήμου μας όπως «Βρεφονηπιακός Σταθμός και Νηπιαγωγείο Κασσανδρείας» ολικού προϋπολογισμού 1.525.000,00€, «Δημοτικό Σχολείο Καλάνδρας» ολικού προϋπολογισμού 732.055,00€ και «Δημοτικό Σχολείο Καλλιθέας» ολικού προϋπολογισμού 340.000,00€. Τα ανωτέρω έργα χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από ιδίους πόρους του Δήμου Κασσάνδρας.

Επίσης, στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ο Δήμος Κασσάνδρας έχει υποβάλλει ολοκληρωμένη πρόταση που αφορά την προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού με προϋπολογισμό 285.200,00€. Ο προϋπολογισμός της Πράξης θα καλυφθεί με το ποσό των 160.000,00€ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και με το υπόλοιπο ποσό των 125.200,00€ από ιδίους πόρους του Δήμου Κασσάνδρας.

Ο Δήμος Κασσάνδρας συνεχίζει συστηματικά και αποτελεσματικά να αξιοποιεί στο έπακρον κάθε δυνατή πηγή χρηματοδότησης και να εξασφαλίζει σημαντικούς οικονομικούς πόρους με αποκλειστικό σκοπό την ποιοτική βελτίωση των υποδομών του Δήμου μας.