Σε μια ανάρτηση του στο facebook, ο δήμαρχος Πολυγύρου Αστέριος Ζωγράφος ξεκαθάρισε το τοπίο αναφορικά με την εγκατάσταση ή όχι προσφύγων και μεταναστών στον δήμο Πολυγύρου, στη Χαλκιδική.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Προς ενημέρωση…

Επειδή το τελευταίο διάστημα διαχέονται ανυπόστατες κι αυθαίρετες πληροφορίες, οι οποίες αγγίζουν κ τα όρια της σκοπιμότητος. Ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Πολυγύρου ουδέποτε ενημερώθηκε προφορικώς ή γραπτώς για την ενδεχόμενη εγκατάσταση προσφύγων στην περιοχή μας.

Μάλιστα, το εν λόγω θέμα απασχόλησε προληπτικά το Δημοτικό Συμβούλιο από το Μάρτη του 2016, στα πλαίσια σχετικού ερωτήματος που απευθύνθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών προς όλους τους Δήμους, και με εισήγηση του Δημάρχου ελήφθη η με αριθμ. 103/28-3-16 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου, με την οποία κρίθηκε ότι δεν υπάρχουν κατάλληλοι χώροι και υποδομές στον ευρύτερο Δήμο Πολυγύρου για την κάλυψη έκτακτων αναγκών προσωρινής στέγασης των προσφύγων.

Άρα τυχόν επαγγελματικές συμφωνίες οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου για τη στέγαση προσφύγων σε ιδιόκτητα ακίνητά τους, εφόσον κινούνται στα νόμιμα πλαίσια, είναι έξω από τις αρμοδιότητες του Δήμου μας».