Την συνταγματική κατοχύρωσης της απλής αναλογικής στις αυτοδιοικητικές εκλογές που θεσπίστηκε με τον «Κλεισθένη Ι» προτείνει η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ στο πλαίσιο της Συνταγματικής Αναθεώρησης. Παράλληλα προτείνει, μεταξύ των 16 προτάσεων αναθεώρησης του Συντάγματος που κατέθεσε η Κ.Ο του ΣΥΡΙΖΑ, είναι η κατοχύρωση στο υψηλότερο θεσμικό επίπεδο των λαϊκών συνελεύσεων και των τοπικών δημοψηφισμάτων.

Ειδικότερα, όπως αναφέρουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ: Προτείνουμε να τροποποιηθεί η παρ. 2 του άρθρου 102, προς δύο κατευθύνσεις.

“Αφενός, με στόχο να ενισχύσουμε την αντιπροσωπευτική αρχή στην τοπική αυτοδιοίκηση. Γι’ αυτό προτείνουμε να κατοχυρωθεί η αμεσότητα της ψηφοφορίας, όπως και αναλογικό εκλογικό σύστημα στις εκλογές για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Αφετέρου, προκειμένου να πλαισιώσουμε και να συμπληρώσουμε την αντιπροσώπευση με θεσμούς άμεσης δημοκρατίας. Γι’ αυτό προτείνουμε να θεσπιστούν τοπικές λαϊκές συνελεύσεις και να δοθεί η δυνατότητα να διενεργούνται τοπικά δημοψηφίσματα και να αναλαμβάνονται λαϊκές πρωτοβουλίες σε επίπεδο δήμου ή περιφέρειας, κατά τους ειδικότερους ορισμούς του εκτελεστικού νόμου που θα εκδοθεί”.

Συγκριτικός πίνακας ισχυουσών και προτεινόμενων διατάξεων

Πρόταση Αναθεώρησης Συντάγματος ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ 2.11.2018

Μεταξύ αυτών το άρθρο 3 για την επικρατούσα θρησκεία και την θρησκευτική ουδετερότητα, το άρθρο 13 για τον πολιτικό όρκο, το άρθρο 21 για την προστασία της κοινωνίας και την διασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης για όλους, το άρθρο 22 για την προστασία των εργαζομένων και των όρων εργασίας, το άρθρο 28 στο οποίο προστίθενται τα δημοψηφίσματα, το άρθρο 32 για την διαδικασία ανάδειξης του Προέδρου της Δημοκρατίας, το άρθρο 37 για την βουλευτική ιδιότητα του Πρωθυπουργού, το άρθρο 84 για την εμπιστοσύνη της Βουλής προς την κυβέρνηση, το άρθρο 54 για το αναλογικό σύστημα εκλογής και την δυνατότητα οι απόδημοι να εκλέγουν δικούς τους βουλευτές, το άρθρο 56 για τις τρείς βουλευτικές θητείες, το άρθρο 62 για την άρση ασυλίας, το άρθρο 73 για το δικαίωμα υποβολής προτάσεων νόμου, το άρθρο 86 για την κατάργηση της αποσβεστικής ημερομηνίας αδικημάτων για την δίωξη μελών της κυβέρνησης, το άρθρο 101Α για τις ανεξάρτητες αρχές, το άρθρο 102 για την απλή αναλογική στην τοπική αυτοδιοίκηση.