Σε ποιο μέρος της Ευρώπης μπορούν οι φοιτητές να σπουδάσουν χωρίς να καταβάλλουν δίδακτρα; Ποιες χώρες χρεώνουν τα υψηλότερα δίδακτρα; Τι είδους οικονομική στήριξη προσφέρεται στους φοιτητές και ποιος την λαμβάνει στην πράξη; Η 7η ετήσια έκθεση του Δικτύου Ευρυδίκη για τα εθνικά συστήματα διδάκτρων και υποστήριξης φοιτητών στην ευρωπαϊκή τριτοβάθμια εκπαίδευση 2018/19, που δημοσιεύτηκε σήμερα, την παραμονή της Παγκόσμιας Ημέρας Σπουδαστών, παρέχει τόσο επισκόπηση των κύριων χαρακτηριστικών των εθνικών συστημάτων διδάκτρων και υποστήριξης όσο και λεπτομερέστερες πληροφορίες για κάθε χώρα σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ο κ. Τίμπορ Νάβρατσιτς, Επίτροπος αρμόδιος για θέματα Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού, δήλωσε: «Ενθαρρύνουμε τους σπουδαστές να σπουδάσουν στο εξωτερικό επειδή θα επωφεληθούν από αυτήν τη διεθνή εμπειρία για το υπόλοιπο της ζωής τους. Η νέα έκθεση θα τους δώσει σαφή και ολοκληρωμένη ενημέρωση σχετικά με τα δίδακτρα και τη χρηματοδοτική στήριξη των φοιτητών σε κάθε χώρα της ΕΕ. Η μελέτη θα πρέπει να προωθηθεί στους νέους που προτίθενται να μεταβούν στο εξωτερικό είτε για το σύνολο των σπουδών τους είτε στο πλαίσιο ανταλλαγής.» 

Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες προσφέρουν τουλάχιστον ένα είδος άμεσης δημόσιας οικονομικής στήριξης, επιχορηγήσεων ή δανείων στους φοιτητές τους. Η πιο διαδεδομένη προσέγγιση, όσον αφορά τις επιχορηγήσεις δίνει προτεραιότητα σε κοινωνικά ή οικονομικά μειονεκτούντες φοιτητές. Η έκθεση αποκαλύπτει ότι, στο ένα τέταρτο περίπου των συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που αξιολογήθηκαν, τα συνηθέστερα ετήσια δίδακτρα στη δημόσια χρηματοδοτούμενη τριτοβάθμια εκπαίδευση υπερβαίνουν τα 1 000 ευρώ.