Διενέργεια διοικητικής έρευνας για την απόδοση ευθυνών διατάχθηκε από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς διαπιστώθηκε ότι στα ημερολόγια έτους 2019 του Σώματος, που έχουν εκτυπωθεί από ιδιωτική εταιρεία, σε έναν από τους χάρτες που εμπεριέχονται σε αυτά, εκ παραδρομής έχουν αποτυπωθεί εσφαλμένα ονομασίες γειτονικών μας χωρών.
Συγκεκριμένα η ΠΓΔΜ αναγράφεται ως «Μακεδονία» και το ψευδοκράτος της Κύπρου ως «Βόρεια Κύπρο».

Επίσης, με απόφαση του Αρχηγείου ανακαλούνται άμεσα όσα από τα ημερολόγια έχουν διατεθεί σε αστυνομικές Υπηρεσίες.