Έναρξη δημοπρασίας του έργου “Κατασκευή Ισόπεδου Κόμβου Χανιώτης”

    Έπειτα από συντονισμένες και άμεσες ενέργειες του Δήμου Κασσάνδρας και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, εγκρίθηκε η νομιμότητα της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κασσάνδρας και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΧΑΝΙΩΤΗΣ» ολικού προϋπολογισμού 300.000,00€. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί εν μέρει από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας από το πρόγραμμα ΚΑΠ με ποσό 140.000,00€ και από ιδίους πόρους του Δήμου Κασσάνδρας με ποσό 160.000,00€.

    Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή ισόπεδου κυκλικού κόμβου στο κεντρικό σημείου του οικισμού της Χανιώτης επί της επαρχιακής οδού όπου εντοπίζονται αυξημένα και επικίνδυνα κυκλοφοριακά προβλήματα. Επίσης, προβλέπονται η κατασκευή ενδιάμεσης μόνιμης νησίδας διαχωρισμού των δύο λωρίδων κυκλοφορίας, η διαμόρφωση θέσεων στάθμευσης, η δημιουργία ασφαλών διαβάσεων πεζών και ΑμεΑ, ασφαλτόστρωση και τοποθέτηση σύγχρονων υποδομών ηλεκτροφωτισμού.

    Ο Δήμος Κασσάνδρας συνεχίζει συστηματικά και αποτελεσματικά να αντιμετωπίζει τα πλέον κρίσιμα προβλήματα που απασχολούσαν την περιοχή μας την τελευταία δεκαετία και τα οποία υποβάθμιζαν συστηματικά την ποιότητα κίνησης στη Χανιώτη. Με την ολοκλήρωση του έργου ο Δήμος Κασσάνδρας θα προσφέρει στους μόνιμους κατοίκους αλλά και στους επισκέπτες της περιοχής σύγχρονες υποδομές διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη καθημερινή κίνηση και εξυπηρέτησή τους.