Βαγιωνάς - Μακεδονία

Στη συνέντευξη γίνεται εκτενής αναφορά στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει στον νομό για την υποστήριξη των ΑμΕΑ.