Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στη Θεσσαλονίκη, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών, Χρήστου Σπίρτζη και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Στέργιου Πιτσιόρλα με τους Δημάρχους και Βουλευτές του Νομού Χαλκιδικής.
Το θέμα της συνάντησης ήταν η κατασκευή και χρηματοδότηση του φράγματος του χειμάρου Χαβρία στην περιοχή κοντά στον οικισμό της Ορμύλιας καθώς και η κατασκευή υδραγωγείου .
Άμεσα αναμένεται να οριστούν οι τεχνικοί σύμβουλοι οι οποίοι θα δρομολογήσουν την δημοπράτηση της πρώτης φάσης του έργου με χρηματοδότηση μέσω Σύμπραξης Δημοσίου -Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Έτσι αναθέτουσα αρχή θα είναι το Υπ. Οικονομίας με διαδημοτικό Φορέα Διαχείρισης του Φράγματος.
Η πρώτη φάση (Α1) του έργου θα περιλαμβάνει την κατασκευή φράγματος, διυλιστηρίου και του πρώτου τμήματος των δικτύων άρδευσης -ύδρευσης . Η αμέσως επόμενη φάση (Α2) θα περιλαμβάνει την επέκταση του διυλιστηρίου και του δικτύου άρδευσης-ύδρευσης .
Τέλος η δεύτερη φάση του έργου (Β) θα αφορά στην τελική επέκταση του δικτύου άρδευσης-ύδρευσης .
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 140 εκ.. ευρώ μόνο για την πρώτη φάση, ενώ ήδη έχουν δεσμευτεί 30 εκ. ευρώ για απαλλοτριώσεις. Το ίδιο έργο περιλαμβάνει και μια σειρά από άλλα έργα, όπως διυλιστήριο νερού και αγωγούς μεταφοράς του, ώστε με ολοκληρωμένο τρόπο να παραδοθεί και να αρχίσει άμεσα την εξυπηρέτηση των περιοχών που καλύπτει. Παράλληλα, έχουν γίνει οι διαδικασίες για τεχνικό, οικονομικό και νομικό σύμβουλο. Το κριτήριο κατασκευής του έργου είναι, σύμφωνα με το Υπουργείο, να μην υπάρξει η παραμικρή επιβάρυνση στον πολίτη για το νερό.
“Είναι καθήκον της πολιτείας να κάνει τις απαραίτητες υποδομές για να διασφαλίσει την ύρευση στην περιοχή. Επίσης όμως χωρίς αυτές τις υποδομές ξέρουμε ότι δεν μπορέσει να αναπτυχθεί η πρωτογενής παραγωγή, αλλά ούτε ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον”, τόνισε ο Υπουργός Χρ. Σπίρτζης. Σύμφωνα με τον ίδιο η δυναμικότητα του Φράγματος θα είναι 55 χιλ. κ.μ. τη μέρα με 67 χιλιόμετρα δίκτυο, στην πρώτη φάση. Στη δεύτερη φάση θα έχουμε 165 χιλ κ.μ. νερού την ημέρα και πρόσθετα 42 χλμ. δικτύου.