Οι  218  άδειες αφορούν σε θέσεις που έχουν κενωθεί για διάφορους λόγους και θα αποδοθούν κατόπιν κλήρωσης σε άνεργους συμπολίτες μας που πληρούν τα απαραίτητα  δικαιολογητικά.
Οι πίνακες με τα προσωρινά αποτελέσματα είναι διαθέσιμοι εδώ.
Προβλέπεται πενθήμερη προθεσμία υποβολής ενστάσεων, που ξεκινά από σήμερα  Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018 έως την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018.
Οι ενστάσεις κατατίθενται στο γραφείο πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (26ης Οκτωβρίου 64, 546 27 Θεσσαλονίκη, 2ος όροφος, γραφείο 44). Δεκτή γίνεται και η υποβολή ένστασης μέσω τηλεομοιοτυπίας (στο fax 2313-330.073) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στο e−mail: laikes@pkm.gov.gr), η οποία θα πρέπει να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
Μετά την πάροδο  της  πενθήμερης προθεσμίας οι ενστάσεις δεν θα γίνονται δεκτές.