Γουρουνοχαρά στην Άφυτο, Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου, 12. οο το μεσημέρι στην Πλατεία Αφύτου.