Τσιγαριδογιορτή 2018 στο Παλαιοχώρι, Σάββατο 29 Δεκεμβρίου, 12 μ.μ.