Μετά από πολύωρες προσπάθειες των συνεργείων το ρεύμα επανήλθε στην Αγία Παρασκευή και στη Σίβηρη.