Περιοχές του Δήμου Νέας Προποντίδας επισκέφτηκε και ο υποψήφιος Δήμαρχος κ. Δημήτρης Τσούφης συνοδευόμενος από τον Δημοτικό σύμβουλο κ. Μανώλη Μπέη προς ενημέρωση των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν.