Ο κεντρικός οδικός άξονας της Κασσάνδρας παραμένει κλειστός. Η μετακίνηση γίνεται μόνο με αλυσίδες.
Σε λίγες ώρες προβλέπεται να ανοίξει μετά από προσπάθειες που κάνουν τα συνεργεία του δήμου.