Ο αριθμός των αστυνομικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση μειώνεται με αργούς ρυθμούς τα τελευταία χρόνια. Η ΕΕ είχε συνολικά 1,6 εκατομμύρια αστυνομικούς το 2016, που συνιστά μείωση 3,4% από τον αντίστοιχο αριθμό του 2009.
Σε γενικές γραμμές, υπήρχαν 318 αστυνομικοί ανά 100.000 πολίτες στην ΕΕ το 2016, ή ένας αστυνομικός ανά 314 πολίτες, σύμφωνα με τη Eurostat.

Ωστόσο, παρατηρούνται μεγάλες διαφορές μεταξύ κρατών-μελών: στην Ουγγαρία η αναλογία αστυνομικών-πολιτών το 2015 ήταν 90 προς 100.000, ενώ αντιστοίχως για τον ίδιο αριθμό πολιτών υπήρχαν 137 αστυνομικοί στη Φινλανδία, 186 στη Δανία και 203 στη Σουηδία, γεγονός που φέρνει τις τέσσερις χώρες στις χαμηλότερες θέσεις (της σχετικής αναλογίας).
Αντιθέτως, η Κύπρος, η Μάλτα, η Ελλάδα και η Κροατία είχαν τον υψηλότερο δείκτη αναλογίας με 573, 505, 492 και 490 αντιστοίχως.
Σε μία άλλη έρευνα της Eurostat, φαίνεται ότι 21% των αστυνομικών και των δικαστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2016 ήταν γυναίκες, όπως και το 25% των σωφρονιστικών υπαλλήλων.