Η Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. και Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας διοργανώνει το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο κατά της Σχολικής Βίας με θέμα:
«Επιθετικότητα και Βία στο Σχολείο. Πρόληψη και Αντιμετώπιση»
Το συνέδριο θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη, από 29 έως 31 Μαρτίου 2019.
Σκοπός του συνεδρίου είναι να αποτυπώσει τις σχετικές με το θέμα ερευνητικές μελέτες και διδακτικές προτάσεις, και, ταυτόχρονα, να προωθήσει γόνιμο και δημιουργικό διάλογο μέσα στην εκπαιδευτική κοινότητα καθώς και να θέσει τις βάσεις ευρύτερων προβληματισμών αναφορικά με την επιθετικότητα και την ενδοσχολική βία, ώστε να αναδειχθούν και να συζητηθούν οι προοπτικές αποτελεσματικής διαχείρισης στο επίπεδο της πρόληψης αλλά και της αντιμετώπισής τους.
Το συνέδριο εστιάζει στις παρακάτω θεματικές ενότητες:

  • Ερευνητικές μελέτες σε θέματα σχολικής βίας.
  • Καινοτόμες παιδαγωγικές πρακτικές και μεθοδολογικές προτάσεις (μοντέλα) που προωθούν νέες αντιλήψεις στην εκπαίδευση, όσον αφορά στην πρόληψη και αντιμετώπιση της επιθετικότητας και της σχολικής βίας.
  • Τα Προγράμματα Σπουδών, η σχολική καθημερινότητα και η σχολική βία.
  • Ο ρόλος των εκπαιδευτικών και των γονέων στην πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας στο σχολείο και το σπίτι.
  • Η επιμόρφωση εκπαιδευτικών και γονέων σε θέματα αντιμετώπισης της ενδοσχολικής βίας.

Στο συνέδριο μπορούν να υποβληθούν δύο κατηγορίες εργασιών:
(α) Προφορικές ανακοινώσεις (ερευνητικές εργασίες-μελέτες ή διδακτικές προτάσεις)
(β) Βιωματικά Εργαστήρια
(Συνημμένα αναρτώνται οι αντίστοιχες φόρμες κατάθεσης εισηγήσεων)
Σημαντικές Ημερομηνίες
03 Μαρτίου 2019:  Λήξη υποβολής περιλήψεων
10 Μαρτίου 2019:  Ενημέρωση αποδοχής εργασιών
17 Μαρτίου 2019: Ανακοίνωση προγράμματος
29-31 Μαρτίου 2019: Διεξαγωγή συνεδρίου
21 Απριλίου 2019 : Υποβολή εργασιών για πρακτικά
Τρόπος υποβολής εργασιών
Έως 3 Μαρτίου 2019 θα κατατεθούν οι περιλήψεις των εισηγήσεων (βλ. Φόρμες κατάθεσης εισηγήσεων) στην ηλεκτρονική διεύθυνση:synedrio.parat.vias@gmail.com. Έως 21 Απριλίου 2019 θα κατατεθούν οι πλήρεις εισηγήσεις για τα πρακτικά στην ηλεκτρονική Διεύθυνση του Συνεδρίου.
Πληροφορίες για το Συνέδριο και την υποβολή εργασιών-συμμετοχής θα βρείτε στον ιστοχώρο:  http://www.synedrio2bullying.kmaked.eu/
E-mail Συνεδρίου: synedrio.parat.vias@gmail.com
Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης
Κεντρικής Μακεδονίας
Παναγιώτης Ζ. Ανανιάδης