Έναρξη κτηματογράφησης στην Χαλκιδική: 14/01/2019
Έναρξη συλλογής δηλώσεων στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής 15/04/2019
Λήξη προθεσμίας υποβολής δηλώσεων (κάτοικοι εσωτερικού) 15/07/2019
Λήξη προθεσμίας υποβολής δηλώσεων (κάτοικοι εξωτερικού)
Περισσότερες πληροφορείς εδώ.